SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Informácia starostu obce k problému s doručovaním poštových zásielok

Drahí občania, Sľúbil som vám vyjadrenie k pretrvávajúcim problémom s doručovaním poštových zásielok. Dňa 21.01.2019 sa uskutočnilo stretnutie na obecnom úrade Zálesie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej pošty. Na stretnutí som informoval opätovne Slovenskú poštu o pretrvávajúcich problémoch s nedoručovaním zásielok, vysokom počte sťažností obyvateľov obce a medializácii. Zástupcovia Slovenskej pošty ma informovali o nepriaznivej personálnej situácii na pošte Ivanka pri Dunaji z dôvodu PN a o neobsadenom pracovnom mieste poštového doručovateľa. V prvom kole sme sa dohodli: a) Slovenská pošta musí zabezpečiť denné doručovanie zásielok prostredníctvom skúsených poštových doručovateľov z iných pôšt až do obsadenia voľných pracovných miest a kompletného zaučenia novoprijatých zamestnancov. b) K 01.03.2019 Slovenská pošta plánuje navýšiť počet pracovných miest poštových doručovateľov tak, aby ich počet pokryl aj zástup v prípade absencií, teda PN a podobne tak, aby nemali dopad na kvalitu poskytovaných služieb. c) Pošta Ivanka pri Dunaji bude nadriadeným orgánom denne monitorovaná či zabezpečuje služby v plnom rozsahu. V diskusii k uvedenej problematike boli zároveň prebraté aj iné návrhy a opatrenia , ktoré by mohli priniesť zlepšenie doručovania zásielok a zároveň vyjsť v ústrety občanom, ktorí majú do Ivanky pri Dunaji prístup len prostredníctvom autobusovej dopravy: uvedené návrhy sú: a) Návrh na zriadenie Zmluvného výdaja v obci Zálesie (v minulosti potraviny na Starobystrickej ulici) – Slovenská pošta doručí obci podmienky pre uvedené zriadenie b) Obec ponúkla Slovenskej pošte potencionálnych záujemcov, ktorí by mali záujem zmluvný výdaj v obci prevádzkovať. Pošta nám oznámila, že musí urobiť riadne výberové konanie. c) Slovenská pošta preverí možnosti inštalácie „BalíkoBoxu“ v obci Zálesie a o uvedenej možnosti bude obecný úrad informovať. Slovenská pošta zhodnotí možnosť osadenia v obci tzv. odkladacích schránok pre poštových doručovateľov, aby sa zefektívnilo a zrýchlilo doručovanie.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *