SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Projekt, ktorý je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE ISLANDS)

Naša obec dostala šancu stať sa jedným z hlavných pilierov novej cezhraničnej turistickej destinácie s názvom DUNAJSKÉ OSTROVY, resp. DANUBE ISLANDS. Áno, znie to neuveriteľne, ale mali sme tú možnosť uchádzať sa o túto príležitosť a využili sme ju. Začalo sa to v roku 2015, kedy odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja vypracoval koncepciu, ako oživiť a zatraktívniť celú oblasť Malého Dunaja. Keďže ide o veľmi ambiciózne dielo prekračujúce hranice našej republiky, bolo nutné, aby sa spojili odborníci z cestovného ruchu, regionálneho plánovania, architektonického riešenia a cezhraničnej spolupráce z dvoch republík – Slovenskej a Maďarskej. Výsledkom bol cezhraničný projekt DANUBE BIKE & BOAT, ktorý využíva fenomén vody, kde 3 rieky: Malý Dunaj, Mošonský Dunaj a časť hlavného toku Dunaja vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe. Na slovenskej strane boli oslovené viaceré subjekty z troch dotknutých krajov (Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja), a to potenciálne obce, mestá a organizácie pôsobiace vo vodáckom turizme s ponukou na spoluprácu. V rámci užšieho výberu expertov uspeli len tie najatraktívnejšie subjekty, ktoré majú najväčší potenciál vytvoriť prvé základné piliere novej destinácie – mestská časť Bratislavy Vrakuňa, vodácky klub v Šamoríne, obce Jelka, Kolárovo a ZÁLESIE. Týmto subjektom bola ponúknutá spolupráca v cezhraničnom projekte, kde je pre ich zámery poskytnutá možnosť získania finančnej dotácie. Slovensko – maďarský cezhraničný projekt DANUBE BIKE & BOAT spája investície 30 obcí na území 5 krajov, ktoré budú rozvíjať aktivity z oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu, medzi nimi aj naše Zálesie. Vzniknú základy pre novú destináciu, v rámci ktorej bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na Slovensku a v Maďarsku. Na slovenskej strane bude v prvej fáze zrekonštruovaný skanzen s vodným mlynom v Jelke, postavené Centrum vodáckej turistiky v Šamoríne, oddychová zóna s cyklotrasou v mestskej časti Vrakuňa, cyklotrasa v Kolárove, vybuduje sa KORZO v Zálesí. Na maďarskej strane vznikne množstvo menších projektov – móla, altánky, oddychové zóny v 25 obciach na Mošonskom Dunaji. Všetko bude zastrešené pod jednou novo vytvorenou turistickou značkou – DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE ISLANDS). A my budeme pritom. V rámci tohto veľkolepého projektu bude preinvestovaných takmer 3 mil. EUR, z ktorých Zálesie získa 280 701,25 EUR (z desiatich partnerov ide o druhú najvyššiu sumu, najvyššiu sumu vo výške 306 629,38 EUR získa bratislavská mestská časť Vrakuňa). Vďaka projektu KORZO ZÁLESIE bude možné v obci dobudovať chýbajúce cyklotrasy a chodníky, ktoré prepoja miestne lokality napr. Domky a okolité obce. Už dnes je naplánovaná cyklotrasa, ktorá bude viesť popri Šurskom kanáli z Ivanky pri Dunaji až do Zálesia a napojí sa na KORZO. Ďalšia cyklotrasa je naplánovaná od KORZA po Malinovskej ceste do Malinova a ďalšia z Malinovskej cesty cez poľnú obecnú cestu do Mostu pri Bratislave. Samotné KORZO a jeho mólo bude ideálnym miestom na prechádzky pre rodiny s deťmi, starších obyvateľov, vodákov aj nevodákov. KORZO ZÁLESIE predstavuje pre našu obec veľmi významnú investíciu, ktorá prinesie pre Zálesie mnohé benefity. Bude východiskovým bodom pre plánovanie a projektovanie chýbajúcej infraštruktúry. Položí základy novej Slovensko – maďarskej destinácie na Žitnom ostrove DUNAJSKÉ OSTROVY. Bude príležitosťou pre rozvoj služieb z oblasti cestovného ruchu (môžu vzniknúť nové stánky s občerstvením, nové reštaurácie, ubytovania v súkromí, kempy). Bude jedným zo základných stanovíšť vodákov a milovníkov prírodného turizmu, ale predovšetkým sa stane miestom stretávania sa nás všetkých tu v Zálesí, na ktoré budeme právom hrdí. 

Ing. Zuzana Červenková, 

Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *