SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Nebezpečenstvo vzniku požiarov

Chráňme si našu prírodu. Teplé mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári robia práce vo svojich záhradkách a vinohradoch, odstraňujú starú vegetáciu, suché lístie, suchú trávu. Za najjednoduchší spôsob odstránenia odpadu zo záhradiek a vinohradov mnohí považujú spaľovanie, pričom pri tejto činnosti častokrát zabúdajú na dodržiavanie základných požiarno-bezpečnostných požiadaviek a že ide o krajné riešenie ako sa odpadu zbaviť. Je dôležité si však uvedomiť, že podľa zákona o nakladaní s odpadmi, je spaľovanie odpadu neprípustné. Opadané lístie, suchá tráva a suché odrezky zo stromov a vinohradov sa ľahko zapália a pri nekontrolovanom spaľovaní môže dôjsť aj k rozšíreniu ohňa, čím môžu vzniknúť veľké materiálne škody a v ojedinelých prípadoch aj k ujme na zdraví. Jeden z najsmutnejších prípadov sa stal v tomto roku koncom mesiaca február, kedy pri spaľovaní takéhoto odpadu v obci Dubová prišiel o život 86-ročný občan. Radi by sme Vám preto pripomenuli základné zásady pri spaľovaní horľavého odpadu. Spaľovať sa nesmie pri veternom počasí a pod porastom stromov. Je potrebné horľavé látky ukladať do menších, upravených hromád v dostatočnej vzdialenosti, z ktorej neohrozia sálavým teplom, prípadne odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty ani porasty. Pri spaľovaní je potrebné mať vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a mobilný telefón na privolanie hasičskej jednotky. Miesto spaľovania treba kontrolovať aj po ukončení spaľovania. Nikdy nenechávať ohnisko bez dozoru, nezakladať oheň v blízkosti lesných porastov a nevypaľovať porasty! Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie. Pri porušení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť občan riešený v priestupkovom konaní, kedy mu môže byť uložená pokuta až do výšky 331€.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *