SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Obec by mohla prispieť na cesty, poslanec Peter Milko predložil riešenie

Stavba, oprava a údržba pozemných komunikácií je finančne náročná záležitosť. Už dlhšie aj našu obec sužuje stagnácia v tejto oblasti pre nedostatok financií. O pripravovanej novinke na túto tému nám niečo bližšie povedal Peter Milko, poslanec, predseda komisie verejného poriadku, jeden zo zakladajúcich členov a zároveň tréner detí ŠK Atletiko Zálesie, člen rady materskej školy a hlavne aktivista v našej obci.

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva ste predložili materiál o dotácii na rekonštrukciu a budovanie komunikácii v obci. S akým riešením prichádzate?
Na úvod si dovolím uviesť fakt, že komunikácie v obci sú v zlom stave. Odkedy som sa stal poslancom, dostávam od občanov veľa žiadostí a podnetov na to, aby sa tento stav riešil. Spolu s kolegami poslancami sme sa radili a situáciu analyzovali, ako by sa dal súčasný stav čo najskôr a efektívne vyriešiť. Žiaľ, obecný rozpočet a suma potrebná na budovanie a rekonštrukciu komunikácií nám neumožňujú, aby túto záťaž znášala obec v celom rozsahu. Navyše, medzi občanmi sú aj názory, že komunikáciu na danej ulici si majú budovať obyvatelia týchto ulíc za svoje peniaze. Ináč povedané, mal ich vybudovať investor pri vytváraní a budovaní danej zóny. Vieme, že na mnohých uliciach tak tomu nebolo a dôležité je hľadať spôsoby, ako to vyriešiť, nie obzerať sa do minulosti. Zmyslom navrhovanej dotácie je jasne definovať za akých podmienok a po splnení akých krokov obec prispeje na výstavbu alebo rekonštrukciu danej komunikácie. Navrhujeme, aby obec prispievala obyvateľom do výšky 40 % z vynaložených prostriedkov, avšak do výšky maximálne 24 000 eur. Túto sumu sa budeme snažiť upravovať a zvyšovať podľa výsledkov hospodárenia obce. Verím, že občania rozumejú, že nie je v silách obecného rozpočtu budovať tieto komunikácie v celom rozsahu za obecné peniaze, a zároveň bude takýto model spravodlivý pre tých, ktorí si už svoje komunikácie postavili alebo zaplatili investorom v cene svojich pozemkov. Ak budú mať občania záujem využiť túto dotáciu a budú potrebovať akúkoľvek radu alebo konzultáciu k danej téme, som pripravený kedykoľvek pomôcť.

To znamená, že keď sa so susedmi dohodneme na vybudovaní alebo rekonštrukcii našej ulice, tak nám obec prispeje do výšky, ktorú uvádzate?
Áno, po splnení všetkých náležitostí z uznesenia a po odsúhlasení poslancami obecného zastupiteľstva, obec prispeje touto dotáciou.

A aký je scenár v prípade, ak sa vyčlenené financie neminú?
V uznesení navrhujem, aby sa tieto peniaze presunuli do nasledujúceho roku a použili na ďalšie dobudovanie alebo rekonštrukciu obecnej infraštruktúry.

Mohli by ste byť konkrétnejší, čo presne by ste chceli v obci zlepšiť alebo budovať?
Otázka neznie, čo by som chcel, ale čo si obec môže dovoliť. Z minulého volebného obdobia tu máme zdedené projekty, ktoré treba dokončiť, dobudovať a uviesť do života. Tieto projekty stoja obec čas, energiu a kopec ľudí. Projekty treba doriešiť tak, aby mali pre obec pozitívny význam. V ďalšom období by sme radi s kolegami z iniciatívy Lepšie Zálesie rozbehli projekty dobudovania materskej školy či výstavby základnej školy, ktorej súčasťou by mohol byť aj denný stacionár pre dôchodcov. V budúcom roku by som rád predložil návrh celkovej pasportizácie dopravného značenia v obci vrátane jeho doplnenia pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti. Ohľadom celkovej bezpečnosti v obci by som rád spomenul, že sme sa zapojili do výzvy Úradu vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019 a požiadali o dotáciu na kamerový systém v obci. Jeho inštalácia by mala prebehnúť ešte v tomto roku. Za pomoc s celým projektom veľmi ďakujem Stankovi Zajačkovi.

Vieme, že sa vám už podarilo urobiť nejaké drobnosti bez finančnej záťaže pre obec. Môžete nám k tomu povedať viac?
Áno, snažíme sa robiť aspoň malé činnosti bez finančnej záťaže pre obec. Podarilo sa nám v obci doplniť dopravné značenie, zrekonštruovať križovatku pri potravinách, či zaplátať najväčšie diery v obci. Za túto aktivitu máme pozitívne ohlasy aj od návštevníkov obce. Diera pri potravinách bola známa široko ďaleko. Poslancovi Andrejovi Klimovi sa podarilo zabezpečiť sponzorov na vybudovanie príjazdovej komunikácie k ihrisku, ktorá uľahčí príjazd na tréningy mnohým deťom a rodičom. A pri zápasoch so súpermi sa nemusíme hanbiť, že sa k nám na ihrisko chodí cez pole. V najbližšom čase by sme tiež radi sponzorsky upravili parkovanie pred materskou školou.

Na záver nám povedzte, aké je vaše prianie do budúcnosti a akým smerom by sa mala obec podľa Vás uberať?
Do budúcnosti si prajem, aby obec nemusela riešiť boľačky z minulosti a aby pán starosta a obecní zamestnanci mohli využívať svoj pracovný čas a svoju energiu pre budúcnosť, nie pre minulosť. A aby kolegovia poslanci prinášali také nápady a projekty, ktoré nám zlepšia život v obci. Len takto vieme spoločne vybudovať lepšie Zálesie. Ďakujem za rozhovor a držím palce Záleským novinám.

Peter Milko, poslanec,
predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *