SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

KORZO Zálesie vo výstavbe

KORZO ZÁLESIE – projekt, ktorý je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE
ISLANDS).

Pre tých, ktorí ešte náhodou nezaregistrovali tento projekt, ponúkame zopár základných informácií:
• je súčasťou projektu DANUBE BIKE & BOAT (cezhraničný program INTERREG V-A SKHU/ 1601/1.1/014), podpora vodáctva, cykloturistiky a prírodného turizmu,
• je súčasťou novovzniknutej infraštruktúry v 30 obciach na území 5 krajov,
• je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY,
• v rámci projektu sa vybuduje mólo v šírke 3 m a s dĺžkou 120 m a časť obslužnej budovy pre vodákov,
• celkový rozpočet projektu KORZO ZÁLESIE je vo výške 280 701,25 eur.
Projekt, v rámci ktorého realizujeme KORZO ZÁLESIE sa začal ešte v novembri roku 2017 a bude pokračovať do októbra tohto roku. Predpokladá sa však, že celý projekt DANUBE BIKE & BOAT bude predĺžený do konca februára roku 2020, teda aj priestor pre realizáciu nášho KORZA ZÁLESIE.
V máji tohto roku bolo úspešne ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť Drevostavby, s.r.o. z Dolného Kubína. Ide o spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti spracovania dreva. Spočiatku svojej histórie sa spoločnosť zameriavala na výstavbu tradičných dreveníc a krovov, neskôr získala zákazku na rekonštrukciu dreveníc vo Vlkolínci (svetové dedičstvo UNESCO), rekonštrukciu historických objektov a kultúrnych pamiatok. V súčasnosti sa jej stavebné portfólio dreveníc a drevených domov rozšírilo o koliby, zrubové domy novej generácie, dokonca je tvorcom aj filmových a reklamných kulís pre potreby mediálneho sveta. Na prelome rokov 2018 a 2019 zrealizovala výstavbu novej rozhľadne v mestskej časti Vrakuňa. Pevne veríme, že výstavba KORZA ZÁLESIE je v dobrých rukách a jej výsledok očarí nielen nás zo Zálesia, ale aj ostatných návštevníkov nášho regiónu. Výstavba KORZA ZÁLESIE sa spustila 5. augusta tohto roka odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, firme Drevostavby. Od tohto dátumu je výstavba neustále kontrolovaná, nad dodržiavaním technických postupov a materiálov, ako aj nad súladom výstavby s povinnou dokumentáciou dohliada stavebno-technický dozor pán František Seliga, odborník z oblasti stavebníctva. Pravidelne sa na stavbe stretáva celý projektový tím v zložení: stavebný dozor, zástupca zhotoviteľa, zástupca projektanta, projektový manažér a starosta. Zatiaľ stavba pokračuje podľa plánu, termín ukončenia je december tohto roku. KORZO ZÁLESIE je projektom, ktorého prínosy presahujú hranice Zálesia. Pre celý región Bratislavského samosprávneho kraja je kľúčovým bodom na Malom Dunaji, pretože ide o projekt, ktorý vzniká „na zelenej lúke“ a za pomoci nespočetného množstva dobrovoľníkov z našej obce. Túto skutočnosť si uvedomujú mnohí, ktorí rozhodujú o rozvoji nášho regiónu a my si vážime ich prejavenú dôveru a poskytnutú šancu reprezentovať Bratislavský kraj v rámci novej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY. Týmto chcem poďakovať občianskemu združeniu OZ Naše Zálesíčko, ktoré získalo finančné prostriedky na výstavbu prírodného amfiteátra v rámci projektu KORZO ZÁLESIE. Ďalšia VĎAKA patrí aj dobrovoľníkom, ktorí sa podieľajú na výstavbe autobusovej zastávky na konečnej, ktorá svojou architektúrou dodá pomyselnú bodku za celým projektom KORZO ZÁLESIE. 

Ing. Zuzana Červenková, Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *