SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu sa opäť zvýšili. Vieme, ako tomuto trendu predísť

Separujte, žite ekologicky a udržateľne, nakupujte bezobalovo, netvorte odpad. Podobnými heslami a výzvami sú sociálne siete a médiá v posledných mesiacoch doslova zahltené. Čo to všetko znamená? Nemám si dopriať obľúbené produkty? Mám nosiť oblečenie až do zodratia? Ako mám správne roztriediť obaly, ktoré v domácnosti vyprodukujem? A má to v celosvetovom meradle vôbec zmysel? Odpovieme si v nasledujúcich riadkoch.

Každoročné zvyšovanie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu nám pravidelne zdvíha krvný tlak. Nervozita z toho, že máme obci posielať čoraz viac financií však pramení z reálnych príčin. Na ilustráciu, za posledný rok sa suma za týždenný vývoz komunálnych smetí zvýšila v prípade 120 litrových nádob o desať eur. Vlani sme za týždenný vývoz takejto nádoby zaplatili 94 eur, v roku 2020 je to 104 eur. Ak si položíme otázku prečo, odpoveď je až prekvapivo jednoduchá – tvoríme viac odpadu, neseparujeme správne a skládky sa plnia.
Platí pravidlo ak separuješ, platíš menej
Vývoz separovaného odpadu, teda takého, ktorý triedime do žltých, modrých, červených, hnedých a v našom prípade aj oranžových veľkorozmerných kontajnerov, zo zákona hradí Organizácia zodpovednosti výrobcov, v našom prípade je to spoločnosť Envi-pak. Ak správne roztriedime plasty od papiera, a kontajner bude skutočne obsahovať len dané konkrétne smetie, logicky menej zaplníme čierne nádoby na komunálny odpad. Priznajme si, v našom prípade to príliš nefunguje. Správnym triedením by sme však dokázali znížiť množstvo odpadu v čiernych nádobách, a do budúcna teda i menej platiť za smeti všeobecne. Vedomé znižovanie poplatkov nie je krátkodobý projekt, odzrkadlí sa až po čase. Treba vytrvať, byť zodpovední, osvojiť si návyky a šíriť osvetu aj u susedov. Senecká skládka, kde končí obsah aj našich čiernych nádob, a žiaľ, i znehodnoteného separovaného odpadu sa plní, odznelo na rokovaní spoločnosti AVE so starostami. Pre alarmujúci stav sú jej prevádzkovatelia a mesto Senec nútení hľadať iné miesta. Aj to je zahrnuté v našich poplatkoch za smeti. Pre rok 2020 predstavuje poplatok za skládkovanie 8 % z celkovej výšky poplatku za vývoz. Suma sumárum, ak teda chceme platiť menej, musíme tvoriť menej odpadu a poctivejšie triediť. Neznehodnocovať napríklad separovaný plastový odpad papierovou krabicou z elektroniky len preto, že modrý kontajner sa nachádza na zbernom dvore. Áno, je to presne tá veľká krabica, ktorou sme poškodili obsah žltej nádoby, ktorý tak poctivo vytriedili naši susedia. Aj to je odpoveď na často kladenú otázku, či predsa len naša snaha triediť neskončí v jednom smetiarskom aute. Ak by pracovníci AVE našli len správne vytriedený odpad, nestalo by sa tak. A to nehovoríme o tom, že v nádobách na separované zložky sa nachádza aj komunálny odpad.
Mravčí dlhodobý projekt
Práve kontaminovanie separovaného odpadu trápi aj vedenie našej obce. Zrejme bude nútená premiestniť všetky veľkorozmerné 1100 litrové nádoby na zberný dvor a vymeniť ich v bytových domoch za tzv. zber „od dverí k dverám“. Čo to znamená? Separovať odpad budeme do vriec, ktoré bude potrebné zaniesť na zberný dvor. Zodpovední pracovníci tak zabezpečia, aby sa triedený odpad nemiešal a nekončil ako zmesový, čiže komunálny odpad. V dlhodobom meradle má toto riešenie prispieť k znižovaniu poplatkov. Je potrebné si uvedomiť, že ak skutočne chceme platiť menej za vývoz smetí, a nechceme byť donekonečna atakovaný správami o planéte zasypanej odpadom, musí sa niečo zmeniť i v našom myslení. Cestou je separovanie odpadu, ktorý z časti už dnešné technológie, dokážu obnoviť na iný výrobok. Rozoberme si to na drobné. Každý obal má medzi informáciami o zložení či dátume spotreby uvedený i drobný piktogram s číslom. Recyklačné symboly s vysvetlivkami, o aký typ materiálu ide, nájdete aj na webovej stránke našej obce. Plasty majú v piktograme čísla od jeden do sedem, papier čísla 20, 21, 22, 39, materiály z kovu 40 a 41, z dreva 50, 51 a 59, z textílie 60 a 61, zo skla 70, 71, 72 a 79 a kompozitný materiál má zase číslo 84. Okrem uvedených typov odpadu netreba zabúdať ani na bioodpad, ktorý môžete triediť do hnedých nádob, alebo ho doma skompostovať a vytvoriť si kvalitné hnojivo do záhrady bez chemikálií. Ešte niekoľko drobných rád a informácií na záver, ako znížiť odpad v podmienkach našej obce:
• Ak uvažujete nad vyhodením oblečenia, hračiek, kozmetiky, dekorácií, skúste najskôr využiť možnosť darovať. V Zálesí rozbehla komunita iniciatívnych ľudí facebookovú skupinu Dajme veciam druhú šancu – Zálesie, kde svoje nepotrebné veci stačí nafotiť a možno si nájdu nového majiteľa. Skúste tiež internetové bazáre.
• Ani letáky a noviny nemusia skončiť v modrom kontajneri, ale môžete ich priniesť do miestnej škôlky. Výmenou zozbieraného papiera zabezpečíte deťom v škôlke toaletný papier, vreckovky či utierky.
• Vlastnú nádobu, napríklad na krájané šunky či syry, si môžete priniesť aj do miestnych potravín. Znížite množstvo vášho odpadu o papier alebo plastovú fóliu. Rovnako je to s plastovými vreckami na ovocie, zeleninu či pečivo.
• Načapujte si drogériu v bezobalových obchodoch. Pracie prášky v bezobalových obchodoch sú dokonca u niektorých obchodníkov koncentrovanejšie, na jedno pranie stačí použiť polovicu z množstva, ktoré bežne spotrebujete. Prášok vám vydrží dlhšie, a ušetríte rodinný rozpočet.
• Pri nákupoch si vždy premyslite, či vec skutočne potrebujete, či nemáme doma rovnakú, či je dostatočne kvalitná a vydrží dlhodobo.
• Množstvo užitočných informácií nájdete aj na tejto stránke: https://www.naturpack.sk/ na-stiahnutie/uzitocne-linky.
• Informácia o termínoch a výške poplatku za vývoz komunálneho odpadu na rok 2020 je zverejnená na webovej stránke obce v časti OZNAMY .
Téma odpadov je nevyčerpateľná, a vzhľadom na súčasný stav je potrebné sa jej venovať často i na úkor iných tém. Veď aj separovaný odpad môžeme úplne zminimalizovať. V konečnom dôsledku, i keď je možno už aj otravné dookola čítať správy o separovaní a udržateľnom živote, musíme si uvedomiť, že je to nielen pre naše dobro, ale aj pre dobro budúcich generácií. 

Henrieta Mihalková, redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *