SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, keď na dotvorenie atmosféry zapaľujeme sviečky, prípadne osvetľujeme naše príbytky rôznymi dodatočnými svietidlami. Táto nádhera však veľakrát súvisí s príčinou požiaru, o čom hovoria aj neúprosné štatistiky. Zozbierali sme pre vás rady hasičov, aby vaše Vianoce boli rozžiarené a nie ohnivé.

Zásady, ako sa vyhnúť požiaru:
• dbajte o to, aby sviečky boli umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, akými sú záclony či tapety tak, aby sa nemohli prevrátiť,
• položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na ňom umiestnite tak, aby sa nemohli prevrátiť,
• nenechávajte horieť sviečky bez dozoru, alebo keď odchádzate z domu,
• nikdy nenechávajte deti alebo zvieratá samé v miestnosti, v ktorej horia sviečky,
• na vianočnom stromčeku nikdy nezapaľujte sviečky ani prskavky, používajte iba certifikované osvetlenie, rešpektujte pokyny výrobcu,
• pokiaľ odchádzate z domu, vypnite vianočné osvetlenie na stromčeku z elektrického zdroja,
• vianočný stromček umiestňujte v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení a otvoreného ohňa. Majte ho osadený v dostatočne pevnom stojane, aby ho deti alebo domáce zvieratá neprevrátili alebo napríklad nerozhrýzli káble,
• počas vítania nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Nezapaľujte ju priamo v ruke, môže byť veľmi nebezpečná a dokáže ľahko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel spôsobiť ujmu na zdraví. V prípade, ak vám zábavná pyrotechnika nevybuchne, polejte ju dostatočným množstvom vody,
• zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohla spôsobiť ťažký úraz alebo zapríčiniť vznik požiaru,
• taktiež buďte opatrní aj v kuchyni počas príprav vianočných dobrôt, aby vám chvíľa nepozornosti nepokazila sviatky.

Na záver ešte k bujarej pyrotechnike počas Silvestra, ktorá desí zvieratá častokrát až k smrti. Skúsme všetko hlučné nahradiť trebárs len prskavkami. Sviatky budú hneď o niečo pokojnejšie, a nič tak nenaruší to nádherné čaro Vianoc a Nového roka.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *