SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Pripravujeme sa na slávenie vianočných sviatkov. Aké budú tieto sviatky a čo nám prinesú a zanechajú do nastávajúceho roka?

Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Mt 1,23)

K atmosfére Vianoc patria návraty príbuzných k štedrovečernému stolu, stromček, darčeky, spoločné stolovanie, návštevy, koledy a vinše, celkovo rodinná pohoda. Všetky vianočné zvyky majú svoj zmysel, ak pomáhajú vyzdvihnúť a osláviť to, čo je na Vianoce dôležité. Vianoce sú sviatky narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna, sviatky Božieho vtelenia. Pripomínajú nám historickú skutočnosť, keď pred vyše dvetisíc rokmi v Betleheme Mária porodila dieťa Ježiša, Emanuela – čo znamená Boh s nami. Vianoce sú sviatky vtelenia a narodenia Božieho Syna. Len raz v histórii sa stalo, že sa Boh stal človekom. Navždy však ostáva vteleným Bohom. Význam Vianoc pretrváva naveky. Boží Syn sa stal človekom, prišiel na svet aj pre nás rovnako ako pre betlehemských pastierov, mudrcov z východu, aj pre vtedajších a dnešných obyvateľov zeme. Všetkým ľuďom priniesol spásu. Betlehemské Dieťa je najvýraznejšie znamenie Božej lásky k ľuďom, ktoré dáva zmysel vianočným sviatkom. Ježiš je stredobodom Vianoc. Ježiš predstavuje skutočné Vianoce! Vianoce sú nielen prejavom, ale aj výzvou Božej lásky k ľuďom. Vyjadrujú podstatu nášho náboženstva, sú zjavením trojjediného Boha, Boha, ktorý je živou láskou medzi troma božskými osobami a v betlehemskom Dieťati sa stal vtelenou láskou k ľuďom. K vianočným sviatkom patrí aj nasledujúci deň, zasvätený svätému Štefanovi, mučeníkovi. Skutky apoštolov nám približujú jeho život a mučenícku smrť. Keď jeruzalemská cirkev rástla, apoštoli už nemali čas venovať sa všetkým chudobným a vdovám, preto si vybrali Štefana a ďalších šesť mužov, na ktorých vložili ruky a vzývali Ducha svätého. A tak ich vysvätili na túto službu. Mladý Štefan bol v tejto službe horlivý. Mnohí Židia sa postavili proti nemu a ostatným. Štefana chytili a predviedli pred židovský súd a našli aj falošných svedkov. Tak dosiahli jeho odsúdenie ukameňovaním. Predtým ako zomrel sa modlil za svojich katov: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Štefan zomrel ako prvý mučeník, čím vyznal svoju vieru v Ježiša, Božieho Syna. Štefana ukameňovali pre jeho vieru, ale Boh ho oslávil. Dnes ho uctievame ako prvého mučeníka Kristovej Cirkvi. Štefanova láska k Bohu, k Ježišovi Kristovi a k ľuďom, bola príkladom pre prvých kresťanov. Sviatok svätého Štefana, prvého mučeníka za vieru sa slávi hneď po Sviatku narodenia Krista Pána. Ako Ježiš Kristus vstúpil do ľudských dejín cez svoju ukrižovanú lásku, tak svätý Štefan vlial svoju činorodú lásku do života prvej Cirkvi. Čerpajme z tejto lásky Ježiša Krista nielen vo vianočnej dobe a v nastávajúcom roku, ale v celom našom ďalšom živote. Ak sa ľudia chcú stať bohom, robia to vždy len kvôli sebe. Boh sa však v tú noc, naopak, stal človekom kvôli nám. On pre seba nepotreboval naše človečenstvo, to my sme nutne potrebovali v narodenom betlehemskom dieťati jeho božstvo. Požehnané dni Vianoc a pokoj plynúci z Božej prítomnosti medzi nami do každého dňa budúceho roku Vám želá a vyprosuje 

Štefan Rusňák, farár farnosti Ivanka pri Dunaji a filiálky Zálesie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *