SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

KORZO Zálesie je hotové

KORZO ZÁLESIE – projekt, ktorý je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE ISLANDS). 

KORZO ZÁLESIE – projekt, ktorý je súčasťou novej turistickej destinácie DUNAJSKÉ OSTROVY (DANUBE ISLANDS). 

Projekt KORZO Zálesie je postavené. MÓLO – najvýznamnejšia časť projektu – je už hotové a postavené presne podľa projektovej dokumentácie. Jeho nosnú konštrukciu tvorí 96 pevných dubových stĺpov – pilotov – osadených do dna Malého Dunaja. Celkovú statiku móla dopĺňa ďalších 12 oceľových stĺpov. Dubové drevo sa použilo aj na „pochôdznu“ časť móla, zábradlie je skonštruované zo smrekovca. Mólo bolo skolaudované 5. decembra 2019, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 20. januára 2020. VSTUPNÝ OBJEKT – druhá, veľmi významná časť projektu – je už tiež čiastočne zrealizovaná. Vstupný objekt pozostáva zo štyroch unimobuniek, ale z finančných prostriedkov získaných z EÚ, štátneho rozpočtu a dotácie úradu predsedu Vlády SR bolo možné prefinancovať len jednu unimobunku, ktorá obsahuje sociálne zariadenie. Zvyšné tri unimobunky budú prefinancované z iných prostriedkov, o ktoré žiada Občianske združenie Naše Zálesíčko. Všetky štyri unimobunky spolu vytvoria vyššie spomenutý Vstupný objekt určený pre všetkých návštevníkov KORZA. Prvá unimobunka bola dostavaná a skolaudovaná 18. februára 2020, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. marca 2020. Postavením MÓLA a časti VSTUPNÉHO OBJEKTU je projekt KORZO Zálesie, ako súčasť veľkého projektu cezhraničnej spolupráce DANUBE BIKE & BOAT (INTERREG V-A SKHU/1601/1.1/014), zrealizovaný. Ak ste už KORZO Zálesie navštívili, určite ste si všimli, že aktuálne na KORZE prebiehajú práce spojené s úpravou okolia a zelene. Slávnostné otvorenie projektu KORZO Zálesie sa uskutoční v termíne, ktorý bude zohľadňovať všetky opatrenia súvisiace s koronavírusom. Uvedenými aktivitami však projekt KORZO Zálesie pre nás Zálesákov stále nekončí. Je ešte množstvo detailov a stavebných prác, ktoré je nutné urobiť. Občianske združenie Naše Zálesíčko vyvíja nemalé aktivity, aby sa projekt KORZO Zálesie dostaval do jeho finálnej podoby. Počas tohto zimného obdobia dokázalo zrealizovať prírodný amfiteáter zo získaných dotácií od rôznych mimovládnych organizácií. Zároveň podalo ďalšie žiadosti o dotácie na nákup zvyšných troch unimobuniek, ktoré budú pripojené k existujúcej unimobunke so sociálnym zariadením, aby spolu vytvorili vyššie spomínaný Vstupný objekt. Uvedené tri unimobunky budú určené pre poskytovanie služieb s občerstvením, ako aj pre iné potreby vodákov. Ďalšou nemenej dôležitou aktivitou občianskeho združenia bola snaha získať financie priamo od obyvateľov našej obce prostredníctvom e-mailovej výzvy. Zo získaných financií bolo možné uhradiť odvoz nahromadeného stavebného odpadu, ktorý vznikol v minulosti v priestoroch projektu KORZO Zálesie, a žiaľ, odstránenie tohto odpadu nebolo do dnešného dňa riešené. Je nutné, aby si každý z nás uvedomil potrebu odstránenia tohto odpadu, ako aj akéhokoľvek iného odpadu v obci. Ide o náš odkaz správania sa voči životnému prostrediu pre ďalšie generácie, pre naše deti. KORZO Zálesie je projekt, ktorý možno nazvať „živým“ projektom. Výstavbou móla, vstupného objektu, či prírodného amfiteátra totiž realizácia projektu stále nekončí. Práve naopak, a to je dobre. Každým zrealizovaným krokom sa odkrývajú ďalšie možnosti, ako projekt dotvoriť, doplniť, vylepšiť, ponúknuť iné príležitosti jeho návštevníkom, nám všetkým. Každá myšlienka alebo aktivita sú dôkazom toho, že sa o projekte rozpráva, že nám na ňom záleží. Už teraz vieme povedať, že na rad príde úprava prístupových ciest, v pláne je vytvoriť schodisko k vstupnému objektu, nutná bude aj sadová úprava zelene, ohniska, vytvoria sa nádoby na smeti. Možno aj herný priestor pre deti by si našiel svoje miesto v tomto krásnom projekte. Nápadov je veľa. 

Ing. Zuzana Červenková
Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *