SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Korzo Zálesie – uzol spájajúci vodu, cyklotrasy a národy

Naše KORZO v Zálesí, ako jedna časť projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Maďarskou republikou, nazývanej aj INTERREG SK-HU, je hotové. Keďže vzniká mnoho otázok okolo KORZA, ako napr. „Prečo nie je na KORZE postavené parkovisko?“ alebo „Prečo nie je KORZO úplne dokončené?“, je potrebné si povedať prečo a ako vznikla celá táto cezhraničná spolupráca, v čom je jej podstata a akú výhodu z toho môžeme mať my, obyvatelia Zálesia. V roku 2014 sa na pôde Bratislavského samosprávneho kraja začala rodiť myšlienka, ako zatraktívniť a priblížiť obyvateľom kraja oblasť Malého Dunaja. Intenzívne vzťahy, ktoré už roky využíva slovensko-maďarské pohraničie v rámci cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-HU a rozvíjajúci sa cestovný ruch, dali základ projektu DANUBE BIKE & BOAT s deviatimi partnermi a s celkovou investíciou približne tri milióny eur. Výsledkom je vybudovaná prírodná, turisticko-rekreačná destinácia zameraná na rozvoj cyklistickej a vodáckej infraštruktúry na toku Malého Dunaja a na toku Mošonského Dunaja. Počas trvania celého projektu sa mestu Mosonmagyaróvar podarilo zjednotiť takmer 30 maďarských obcí, ktoré spoločne vytvorili mnoho menších projektov, akými sú móla, malé prístaviská, altánky, nakúpili sa vodácke zariadenia a podobne. Slovenským partnerom sa podarilo vytvoriť päť väčších investičných projektov, vo Vrakuni vznikla cyklotrasa a mólo, v Kolárove cyklotrasa, v Jelke informačno-turistické zázemie pri vodnom mlyne a rekonštrukcia skanzenu, v Šamoríne centrum vodáckej turistiky a v Zálesí naše KORZO. Slovenskú stranu dopĺňali tri samosprávne kraje, ktoré tieto investície intenzívne propagovali nielen v pohraničí, ale aj na európskej úrovni.

Hlavnou ideou partnerov DANUBE BIKE & BOAT bolo vytvorenie akéhosi spoločného miesta, spoločnej destinácie, kde sa budú stretávať nielen obyvatelia jednej obce, ale kde sa môžu navzájom stretávať milovníci prírody a vody zo susediacich krajov, dokonca zo susediacich štátov. Bude to miesto, kde bude dochádzať k výmene skúseností a poznatkov medzi odborníkmi, laikmi, či generáciami. Vďaka niekoľkoročnej spoločnej práci, vznikla nová destinácia s názvom Dunajské ostrovy a my, obyvatelia Zálesia, sme jej súčasťou. Viac sa o novej destinácii dozviete na stránke Danubeislands. sk.

„Parkovisko, áno alebo nie?“ „Odpadové koše, v akom objeme?“
Samotný názov projektu DANUBE BIKE & BOAT napovedá, že hlavnou snahou všetkých partnerov bolo priblížiť bežnému človeku krásy dunajských riek na člne a bicykli, nie autom.
eku krásy dunajských riek na člne a bicykli, nie autom. Všetky dielčie projekty jednotlivých partnerov boli robené tak, aby sa nachádzali v blízkosti zastávok mestskej, prímestskej dopravy alebo tradične dostupnej vodnej cesty, presne tak, ako je to u nás v Zálesí.
Bola to jedna z podmienok na podporu infraštruktúry, aby sa realizovala na mieste dostupnom hromadnou dopravou, čim sa zníži podiel motorizovaných turistov v kraji. Akékoľvek myšlienky o vybudovaní parkovísk v projekte sú v rozpore s víziou rozvoja turizmu v kraji a nie je možné na nich využiť európske financie. Realita posledných dní však ukazuje, že v tomto smere musíme v našej spoločnosti urobiť ešte kus práce, aby sme si osvojili tento, možno menej pohodlný, avšak obohacujúci trend dopravy v turizme. 

Budeme žiadať najmä BSK, ktorý musí viac nabádať intenzívnymi marketingovými a informačnými aktivitami obyvateľov kraja, aby presedlali z áut na bicykle, člny alebo MHD, a tak plánovali svoju návštevu KORZA.
O naše KORZO v poslednej dobe prejavilo záujem mnoho návštevníkov z celého kraja, ba aj spoza jeho hraníc, čo nás teší.
Pre obec môžu títo návštevníci priniesť rozvoj lokálnej ekonomiky, podporiť miestne služby, ponúkajú nám prívetivý ekonomický rozvoj v soft priemysle, ktorý obci neublíži, ale pomôže ju zviditeľniť a udržateľne rozvíjať. Sme ešte na začiatku formovania KORZA, jeho identity, kedy vieme návštevníkov „naučiť“ ako sa u nás správať. Tak ako to robíme my, obyvatelia Zálesia, aby sme vedeli fungovať v spoločnom porozumení.
Návštevníci by mali využívať hlavne cyklodopravu, alebo by mali prísť autobusom. Odpadky sa dajú vytvárať v minimálnom objeme, každý si nápoj môže priniesť vo vlastnej fľaši a to málo odpadkov, ktoré sám vytvorí, si môže zobrať aj domov.
Riešením by mala byť neustála informovanosť návštevníkov o tom, že ide o projekt vybudovaný pre vodákov a cyklistov.
Vhodné je na intenzívnu komunikáciu využiť aj všetky naše dostupné verejné kanály, akými sú webstránka obce, sociálne siete, informačné tabule. Ale najviac dosiahneme práve vtedy, keď každý sám za seba, či už slovom alebo perom, pričiní sa k dielu a vysvetlí návštevníkom zmysel nášho KORZA a bude posúvať tieto návyky „ďalej“. 

„Je už projekt úplne hotový?“
Nosná časť projektu KORZO Zálesie, ktorou je mólo a unimobunka, boli vybudované z finančných prostriedkov Európskej únie. Táto investícia bola približne v sume 280 tisíc eur s finančnou účasťou obce vo výške päť percent. Celý projekt KORZO Zálesie však obsahuje aj iné prvky, ktoré už nebolo možné realizovať z týchto prostriedkov, ale napriek tomu sa zrealizovali. Medzi tieto prvky patria dva altánky, autobusová zastávka, prírodný amfiteáter, sadová úprava. Sú to investície v niekoľkých desiatkach tisíc eur, za ktoré vďačíme Občianskemu združeniu Naše Zálesíčko. Dokonca sa občianskemu združeniu podarilo zohnať finančné prostriedky na odstránenie niekoľkotonového odpadu, ktorý bol zakopaný v areáli KORZA už mnoho rokov dozadu. Ďalšími prvkami projektu KORZO Zálesie je osvetlenie a kamerový systém, ktoré sa vďaka iniciatíve súčasného vedenia obce podarilo finančne zabezpečiť a v blízkej budúcnosti zrealizovať.

Nedostavanými prvkami projektu KORZO Zálesie sú smetné koše, detské ihrisko, či zvyšné tri unimobunky slúžiace ako bufet a miestnosť pre vodákov.
Súčasná situácia okolo Covid-19 v mnohom sťažila podmienky na plánované možnosti financovania tejto doplnkovej infraštruktúry (bolo zrušené financovanie už schválených projektov). My však dúfame, že sa situácia stabilizuje a bude možné nájsť náhradné prostriedky na ich realizáciu. 

Ako však už bolo spomenuté vyššie, nie vždy je nutné na investíciu obce použiť obecné financie.
Máme tú česť a šťastie, že v našej obci je mnoho dobrovoľníkov, či už angažovaných alebo neangažovaných v miestnych organizáciách, ktorým záleží na tom, kde a v akej komunite žijú. Vďaka ich nezištnej niekoľkoročnej práci sa v našej obci už urobilo veľa. Patrí im naša podpora, aby vo svojej práci pokračovali aj naďalej.

Každý projekt má právo spoľahnúť sa na ľudí, ktorým patrí, teda na nás všetkých. 

Zuzana Červenková, Joana Pokšivová Holčíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *