SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Skládka v Ivanke hovorí o nás ľuďoch mnoho, myslí si predseda komisie životného prostredia Milko

O tom, či môžeme naďalej vodu zo studní využívať, aké pre nás predstavuje do budúcnosti skládka v Ivanke pri Dunaji riziko, a či sa budú preventívne v obci vykonávať odbery vzoriek vody sme sa pýtali predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a sociálnych vecí a poslanca obecného zastupiteľstva Petra Milka.

Občianske združenie Triblavina upozorňuje na nebezpečnú skládku už tri roky. Registrovali ste tento problém pred medializáciou?
OZ Triblavina, konkrétne pani Michaela Seifertová, nám veľmi pomohla sa v probléme zorientovať. Skúsenosťou a radami odborníčky na túto problematiku sme ušetrili veľa času pri získavaní informácií k prípadu. Články OZ, ktoré na problém upozorňujú, sú podľa mňa jediné, ktoré sa problému naozaj venujú. Mali by sme viac počúvať týchto ľudí. Na zvážanie kontaminovanej výkopovej zeminy a stavebného odpadu z najväčších developerských projektov v Bratislave, nielen na skládku v Ivanke pri Dunaji, upozorňovali už v roku 2017. V lokalite skládky sa podľa aktivistov najskôr nelegálne vyťažil štrk až pod úroveň hladiny podzemnej vody, a následne sa jama zasypala odpadom.

Vykonávajú sa v Zálesí pravidelné rozbory vody? Mám na mysli také, ktoré robí obec, nie tie, ktoré si zaplatia občania.
Nie, neviem o takých. Vykonali sa odbery v prípade podozrenia na určité znečistenie, ale o pravidelných neviem.

Obec v máji upozornila občanov, aby boli pri používaní studňovej vody obozretní. Platí to stále?
Studňová voda je vždy studňovou vodou, a tú ako takú nikto nekontroluje. Určite neodporúčam, aby sme ju využívali ako plnohodnotnú vodu v domácnostiach. Aj pre iné hrozby ako je skládka v Ivanke pri Dunaji. Tam, kde je to možné by mali obyvatelia zvážiť napojenie domu vodou z obecného vodovodu. Samozrejme, je to každého osobné rozhodnutie.

Ľudia si môžu povedať, že skládka u susedov sa nás predsa netýka. Aké hrozby predstavuje toto toxické prostredie pre Zálesie?
Rozbory vody zo Zálesia znečistenie našich vôd zo studní nepotvrdili, v jednom prípade namerali zvýšený mangán. Toto zistenie, ale zrejme nemá súvis so skládkou v Ivanke pri Dunaji. Ak sa znečistenie potvrdí v budúcnosti tak, ako ho prezentoval pán minister Budaj, a zároveň by podzemné vody smerovali do Zálesia, následky by mohli byť veľmi zlé. Používanie studňovej vody ako sme navyknutí – v domácnostiach či na bežné polievanie plodín, by bolo takmer nemožné. Verím, že takéto znečistenie sa v budúcnosti nepotvrdí, a že sa všetci z prípadu poučíme. Určite sa nás znečistenie v Ivanke pri Dunaji týka. Len tlakom ako obec vieme prinútiť kompetentných, aby konali zodpovedne.

Predstavuje voda zo studní pre Zálesanov riziko? Je dôvod na paniku?
Určite nie je dôvod na paniku, ale na ostražitosť určite. Ak by aj prišlo k znečisteniu, tento znečistený „mrak“ sa v podzemných vodách posúva pomaly a v rôznych výškach. Práve z tohto dôvodu sú preventívne merania riešením. Vhodné je, aby si rozbor dávali robiť aj obyvatelia samostatne pre svoju bezpečnosť.

Môže sa kvalita vody v rôznych častiach obce líšiť?
Tok spodnej vody alebo správanie podzemnej vody je zložitá vec. Jednoducho povedané, tok smeruje v smere od Karpát smerom k Dunaju. V časti potenciálneho znečistenia skládky obteká Ivanku pri Dunaji, a je možné, že zasahuje južnú časť Zálesia.

Na Facebooku ste uviedli, že komisia navrhne odbery na rozbor. Aké konkrétne kroky sa teda u nás podnikli po medializácii?
Pán poslanec Andrej Klimo požiadal pána starostu, aby na základe medializovaných informácií obec konala, a zabezpečila rozbor vody, nakoľko veľká časť obce používa túto vodu nie len na zalievanie. Konal som voči občanom zodpovedne. Povedať, že to má riešiť štát alebo susedná obec sa mi nezdalo voči našim občanom zodpovedné. Je našou povinnosťou ich pred takouto hrozbou chrániť. Najmä ak vieme, že veľa ľudí v obci používa studňovú vodu na pitie či kúpanie. Informovali sme obyvateľov a zvolal som zasadanie komisie. Komisia odporučila spraviť rozbor na viacerých miestach v obci. Dôležité bolo zistiť, čo konkrétne treba vo vode hľadať, nakoľko bežné rozbory sa na všetky látky vo vode nerobia. Osobnou návštevou skládky a kompetentných osôb som sa snažil zistiť, čo sú spomenuté jedy, ktoré znepokojujú pána ministra Budaja. Ťažko, ale podarilo sa nám vytipovať, o aké látky by mohlo ísť. Na tieto sme nechali v spolupráci s pánom starostom vypracovať rozbor odbornou spoločnosťou. Odber sme realizovali na viacerých miestach v obci 29. mája 2020. O výsledkoch sme verejnosť i vedenie obce informovali. Viem, že pán starosta už realizoval určité kroky, aby sa vec riešila aj priamo so starostami susedných obcí.

Tiež ste uviedli, že je dôležité spodné vody monitorovať. Čo si pod tým máme predstaviť? Znamená to, že chystáte pravidelné rozbory vody?
Podľa výsledkov meraní a stanoviska odborníkov by v prípade, ak sa v budúcnosti vo vode potvrdia škodlivé látky, bolo vhodné vodu pravidelne monitorovať.

Ako presne postupovať ak si chcem dať spraviť rozbor vody, a rozbor na aké konkrétne látky si mám objednať? Prípadne, aká je cena?
Na toto je vždy vhodnejšie, aby vám dali návod odborníci v špecializovaných firmách. Dodajú vám aj odberné nádoby a poučia vás, ako vodu odoberať. Ak si takúto službu objednáte, odber vám prípadne prídu aj vykonať.

Čo podľa vás hovorí kauza o prostredí, v ktorom žijeme?
Nie som odborník na environmentálne problémy, ale čo hovorí o nás ľuďoch? Asi len toľko, že nemáme radi seba ani svoje deti, ak im chceme zanechať dedičstvo vo forme životného prostredia, ktoré si nebudú môcť užiť. Vzduch, ktorý bude škodlivý. Vodu, ktorá nielenže bude nepitná, ale aj nevhodná na polievanie našich záhrad či kúpanie sa v bazénoch. Na to nemusíme chodiť na skládku v Ivanke pri Dunaji. Na to nám stačí prejsť sa po dedine a vidieť a cítiť, čo ľudia robia so svojimi žumpami. Nerozumiem tomu. 
Ďakujem za rozhovor.

Henrieta Mihalková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *