SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Začalo sa veľké sčítanie, rozdelené je do dvoch etáp

„Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021“ je prvé integrované a plne elektronické sčítanie na Slovensku. Jeho zámerom je v maximálnej možnej miere využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov (ako napr. register obyvateľov, register poistencov, ministerstvo školstva či kataster) a ich doplnenie údajmi získanými od obyvateľov. Samotné sčítanie bude prebiehať v dvoch etapách.

Prvá etapa, ktorá trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, sa týka sčítania domov a bytov. Je realizovaná obcou bez účasti obyvateľov. Vyškolené pracovníčky obecného úradu kontrolujú a dopĺňajú predvyplnené sčítacie formuláre. Údaje, ktoré sa zisťujú, sú napríklad forma vlastníctva, poloha bytu v dome, podlahová plocha, počet obytných miestností, typ kúrenia, spôsob vykurovania a podobne. V prípade, ak obec niektoré údaje o nehnuteľnosti nevie dohľadať, môže pre účel sčítania požiadať obyvateľa o spoluprácu. Obyvateľ však nie je povinný tento údaj poskytnúť. 

V druhej etape sa budú v priebehu šiestich týždňov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 sčítavať obyvatelia. Zisťovať sa budú napríklad aj informácie o materinskom jazyku, národnostnom zložení, vierovyznaní, spôsobe dopravy do práce, o vzdelanostnej úrovni a ďalšie. Obyvateľ sa započíta do procesu sčítania sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste cez internet s využitím počítača, tabletu alebo mobilu. Tí, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sami sčítať, požiadajú obec o asistenta alebo môžu prísť na obecný úrad. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia SR.

Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Získané údaje majú priniesť informácie nielen o počte obyvateľstva, ale aj o stave spoločnosti a životných podmienkach ľudí. 

Silvia Selecká, OÚ Zálesie

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *