SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2020-04

Rastliny nám v živote poskytujú veľa – kyslík, tieň, potešenie. No kedy je zelene málo a kedy príliš veľa? Každý užívateľ pozemku či už rodinného domu, alebo záhrady určite dobre vie, ako sa o svoju záhradu starať. Ideálne pravidelne a svedomito, aby nám nerástla cez hlavu či nebodaj cez plot. Výsadba drevín či stromov patrí k možnostiam skrášlenia pozemku a tak ju naozaj veľa ľudí využíva. Dôležité ale je, aby sme sa o flóru starali nielen v súlade so záhradkárskym kalendárom, ale aj princípmi práva, etiky a susedského spolunažívania. Častým problémom prerastajúcej zelene býva, že zasahuje akýmkoľvek spôsobom do vedenia elektrickej siete. To môže spôsobiť skraty a výpadky poskytovanej služby v širšej oblasti, v najhoršom prípade aj požiare či iné škody na majetku. Aj tento rok uverejnila spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. výzvu pre vlastníkov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť energetických zariadení a to najneskôr do 7. januára 2021. Počas zistenia nedostatočnej úpravy smie spoločnosť v zmysle zákona 251/2012 Z.z. vstúpiť na pozemok a vykonať nevyhnutné úkony. Prerastajúca zeleň však môže spôsobiť škody aj iným spôsobom – nekorigovaná veľkosť niektorých stromov alebo drevín bráni vo výhľade v križovatkách, prípadne úplne zakrýva dopravné značky, čím narúša plynulosť a bezpečnosť dopravy. V tomto prípade by nemuseli škody skončiť len materiálnou ujmou, ale aj ujmou na zdraví. Nakoľko každý vlastník pozemku nesie právnu zodpovednosť za svoj majetok, mohli by sme sa nechtiac stať nepriamymi účastníkmi dopravnej nehody počas jej riešenia na súde. Nielen hmotné statky sú dôležité, krehké a výnimočné sú najmä ľudské vzťahy. Ak teda zistíme, že naša výsadba presahuje cez plot ohraničujúci záhrady až k susedovi či do cesty, je nielen našou povinnosťou, ale zároveň aj slušnosťou zabezpečiť nápravu. Niekedy nie je možný orez z vlastného pozemku, vtedy pomôže láskavé slovo a možno sa okrem povolenia ku vstupu na susedov pozemok dočkáte aj susedskej výpomoci. V zimnom období je náročnejšia logistika likvidácie orezov, nakoľko nie je zabezpečený odvoz biologického odpadu a v súčasnosti nie je možné ani jeho odovzdanie na zbernom dvore. V okolí našej obce je najbližšia možnosť celoročného odovzdania organického odpadu v kompostárni v Bernolákove. Táto služba je spoplatnená sumou 10 – 30 € za tonu v závislosti od druhu organického odpadu. Uskladnenie napríklad 70kg vážiacej tuje vás v kompostárni vyjde približne 2 eurá.
Prišiel čas vianočných sviatkov, kedy každý z nás poľaví vo svojom pracovnom tempe a viac času trávi doma. Využime ho aj na prechádzku a kontrolu svojej záhrady a okolia pozemku, nech rok 2021 začneme tak, ako sa na starostlivých susedov patrí. Veľa energie! 

Alexandra Nikolíni

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *