SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

EDITORIÁL

Milí čitatelia, v súčasnosti prežívame síce sviatočné, ale veľmi neštandardné obdobie. Nepriaznivý vývoj pandémie nás všetkých núti akceptovať zmenené podmienky a rozsiahle obmedzenia. Okrem zjednodušenia dopravy do Bratislavy je ťažké hľadať na danej situácii veľa pozitív, ale o pár z nich si môžete prečítať v našej ankete. Ostáva len dúfať, že súčasné – netradičné okolnosti nás konečne podnietia prežiť nadchádzajúce sviatky tradičnejším spôsobom. V kruhu najbližších, s pocitmi pokory a vďačnosti za to, že môžeme byť v zdraví spolu. Rada by som využila tento čas, aby som bilancovala posledné, vlastne prvé dva roky vydávania obecných novín pod mojou taktovkou. Naša redakcia, aj s prispením externých autorov, postupne vykreovala súčasný formát novín, nastavila ich na štvrťročnú periodicitu a vydala osem čísel. Prvýkrát v histórii Zálesia vychádzali pravidelne noviny. Usilovali sme sa priniesť taký obsah novín, aby nestranne reflektoval aktuálne dianie v obci, aby poskytli Vám – čitateľom, užitočné a objektívne informácie a aby ostali ďalším generáciám spomienky v podobe takejto „kroniky“ obce. Rada by som poďakovala celej redakcii a všetkým prispievateľom za doterajšiu plodnú spoluprácu. Nakoľko som sa z rodinných dôvodov rozhodla ukončiť moje pôsobenie na poste šéfredaktorky, chcem popriať našim novinám v nasledujúcom období veľa úspechov a najmä priazeň Vás – našich čitateľov. Záverom by som rada vám všetkým popriala krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do nového roku 2021. 

Mária Zemanová, šéfredaktorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *