SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ekoturistická destinácia a ekoturizmus na Korze Zálesie

Miesto, kde Malý Dunaj vstupuje priamo do Zálesia a Zálesie sa prikláňa k Malému Dunaju, už všetci poznáme pod názvom Korzo Zálesie. Korzo je významný projekt s jasnou víziou, o čom svedčia aj ocenenia a nominácie v roku 2020 CE ZA AR 2020 kategória exteriér, nominácia na cenu Dušana Jurkoviča, ale aj zaradenie celého projektu Danube Bike and Boat medzi TOP 100 udržateľných destinácií sveta.

Víziou Občianskeho združenia Naše Zálesíčko je lokalitu okolo Malého Dunaja radiť medzi ekoturistickú destináciu ponúkajúcu špecifické zážitky z výletu. S upriamením pohľadu na prírodu, vzdelanie a udržateľnosť. Nedávanie dôležitosti fotkám samých seba uverejnených na sociálnych sieťach, ale otočenie sebapozornosti a nasmerovanie pohľadu k meritu. Tým je fauna, flóra, prírodné živly, oku lahodiaca architektúra, ktorá je s jemnocitom zasadená do prírody tak, aby s ňou tvorila jeden celok.

Vyasfaltované parkovisko nie je cestou, turistov časom ubudne
Myšlienky a nápady hovoriace o vybudovaní veľkého parkoviska pre momentálny nápor návštevníkov destinácii škodia. Množstvo prichádzajúcich návštevníkov časom po prvom vzhliadnutí ubudne, a nám ostane zapečatená plocha v podobe veľkého vyasfaltovaného parkoviska zvyšujúca teplotu ovzdušia. Dažďová voda asfaltovou plochou len pretečie a neostane v pôde, v ktorej je zdrojom pre suché obdobie. V občianskom združení cítime, vnímame klimatickú krízu a upriamujeme sa na prospešné riešenia pre životné prostredie. Pre nás i ďalšie generácie. Prvá reakcia bola kampaň o udržateľnej doprave. Povýšenie samotnej dopravy do Zálesia bicyklom, kombinácia cyklo + vlak, loď, autobus alebo chôdzu na zážitok.

Stromy zachytávajú prach z Malinovskej
Za posledný rok bolo Korzo Zálesie obohatené o množstvo zelene, tráv, kríkov, kvetov, stromov. O poslednú výsadbu troch dubov letných (geograficky pôvodná drevina) sa pričinila Alenka Piknová z OZ Sadíme stromy. Tento druh stromov je dôležitý pre udržanie prirodzených biotopov v lokalite. Stromy a zeleň zachytia prach a hluk vznikajúci na Malinovskej ceste. Zadržia vodu v mieste výskytu, ktorá slúži ako zásoba v období sucha a ochránia samotný breh Malého Dunaja proti erózii. Už o pár rokov budú prírodnou klimatizáciou bez potreby čerpania neobnoviteľnej energie. Korzo Zálesie sa stalo súčasťou prostredia predstavujúceho genius loci, z ktorého čerpáme hodnotovú inšpiráciu a určuje záleskú kultúrnu identitu. Projekt neverbálne odhaľuje identitu a vzťah Zálesanov k prírode, životnému prostrediu. Pomáha obyvateľom vnímať obec nie ako nocľaháreň odkiaľ vychádzajú do iného mesta za prácou a kultúrou, kde si budujú sociálne väzby a od miesta kde bývajú, očakávajú iba obslužnú infraštruktúru. K „prázdnej“ obci s dokonalými cestami, osvetlením, vysokými betónovými plotmi sa ťažko hľadá vzťah.

Výsledkom je aj zhodnotenie priľahlých pozemkov
Životaschopnú obec budujeme všetci – samospráva, obyvatelia, neziskový aj podnikateľský sektor. Prepojením všetkých týchto skupín bude výsledok rýchlejší a efektívnejší. Samospráva sa pri budovaní, napríklad obslužnej infraštruktúry, spojí s odborníkmi z oblasti urbanizmu, cyklodopravy, cykloturizmu, ekológie, stavebníctva, atď., z neziskového sektora. Výsledkom nebude cesta jednoliata, ale bude obsahovať napríklad aj zelený pás, ktorý priestor schladí, zatieni a tým zabráni ceste sa naakumulovať teplom, pohltí prašnosť, poskytne faune možnosť prežiť, poteší oko. Výsledkom je aj samotné zhodnotenie pozemkov. Uvádzame len zlomok z toho, aký by mohol byť výsledok pre nás všetkých pozitívny pri vzájomnej spolupráci. Keďže téma je rozsiahlejšia a uvádzame len jeden z možných príkladov. Radi sa téme budeme venovať v ďalšom čísle obecných novín. Korzo Zálesie patrí presne medzi tie miesta, ktoré obci vdychujú život a jeho rozvoj by nemal stagnovať. Revitalizovaný breh Malého Dunaja zvýšil kvalitu života v obci a rovnako aj hodnotu majetku. Vzdelávanie a ekonomická udržateľnosť sú atribúty pre ekoturistickú destináciu. Ďalšou métou je vybudovanie Kultúrno–ekologického centra, ktoré bude slúžiť na tieto účely:
• regionálne informačné centrum pre Malý Dunaj – prvý kontakt s návštevníkom
• miesto pre vzdelávacie aktivity pre deti, dospelých – zvyšovanie povedomia najmä u detí o existencii flóry a fauny v lokalite Malého Dunaja v spolupráci s nezis kovým sektorom v oblasti ŽP
• miesto na kultúrne podujatia
• miesto na výstavy
• miesto na prednášky, duálne vzdelávanie
• miesto na herňu, menšiu knižnicu
• miesto na premietania
• miesto na stretávanie sa miestnej komunity
• miesto na schôdze občianskych združení
• miesto pre prípravu ostatných projektov združení
• priestory ako reprezentačný priestor
• servis pre Korzo Zálesie (sklad náradia, materiálu, čerpadlo, lode, motor, záhradné potreby, vesty).

Súčasťou celého konceptu Kultúrno-ekologického centra Korzo Zálesie a prvkom, ktorý bude celé tieto aktivity stmeľovať a zabezpečí aj finančnú udržateľnosť dobrovoľníckeho konceptu, bude aj lokálne občerstvenie. Ekonomická prosperita bude opätovne aplikovaná a vrátená do priestoru. Aj tento aspekt tvorí ekoturizmus. Získané financie vo výške 95 % sa použijú priamo v regióne. Kruh musí byť uzavretý, aby sa docielil pozitívny efekt. Cez ekonomický rozvoj sa podporí životné prostredie a vzniká udržateľné miesto. Momentálne sme stratili rok, avšak naše úsilie pokračuje a s poslancami o tejto vízii rokujeme už od januára 2020. Malý Dunaj a okolie je pre každého a každý svojim vstupom do prírody je spoluautorom celej myšlienky, bázne a hodnoty. 

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *