SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Nemáte ešte trvalý pobyt? Prihláste sa, obci to pomôže

Blíži sa koniec roka a s ním každoročná príprava obecného rozpočtu. Tento rok sme museli pre pandémiu utiahnuť opasok aj našej obecnej kase. Do budúceho roka sa dívame veľmi opatrne, a aj keď sme mali ešte veľké plány, budeme ich musieť zodpovedne zvažovať. Jedným z najdôležitejších príjmov obce je podielová daň. Čo štát vyberie od občanov na dani z príjmu, to prerozdelí medzi obce a VÚC. Každý rok obce dostávali viac peňazí, pretože štát viac peňazí aj vybral. Tentoraz to však môže byť inak. Budúci rok je kľúčový pre našu spoločnú kasu – na jar bude prebiehať sčítanie obyvateľstva. Koľko obyvateľov bude v našej obci prihlásených na trvalý pobyt, toľko dostane naša obec prostriedkov na svoj chod a hlavne na rozvoj! A preto chceme opäť vyzvať občanov, aby si prihlásili trvalý pobyt v našej obci, ak to doteraz ešte nestihli urobiť. Je to veľmi jednoduchá vec. Ako na to? Stačí sa nahlásiť na obecnom úrade u zamestnankyni, pani Z. Čechovej, ktorá vám s tým ochotne pomôže. Základné informácie nájdete aj na našej web stránke www.obeczalesie.sk/ ako-vybavit/pobyt/. V roku 2015 som robila prieskum neprihlásených obyvateľov obce, kde vyšlo, že v tej dobe sme mali cca 550 neprihlásených občanov, čo bolo 22 % (Viac o tejto téme v Obecných novinách 1/2015 na webovej stránke obce). Predpokladáme, že aj dnes žije v obci podobné percento neprihlásených občanov. Ak si to prepočítame, mohlo by ísť približne o 100 000 eur, ktoré v rozvoji veľmi chýbajú. Ak by sme mali v rozpočte tieto prostriedky, mohli sme už tento rok začať s opravou Starobystrickej ulice a budúci rok pokračovať v ďalších opravách. Oprava pre chýbajúce peniaze bola odložená. Chceme v obci začať postupne realizovať kanalizáciu, rozšíriť materskú školu, budovať základnú školu, cyklotrasy, športoviská či kultúrny stánok. Vážení neprihlásení občania, všetci tu spolu žijeme a sme obec Zálesie. Každý by mal rád svoj domov – svoju obec lepšiu, krajšiu a s kvalitnými službami. Pomôžte svojou troškou a prispejte obci tým, že si stihnete prehlásiť trvalý pobyt čo najskôr. 

Martina Dobrovodská, predsedkyňa finančnej komisie, poslankyňa OZ