SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ubehla už polovica volebného obdobia

Čas letí neúprosne. Od komunálnych volieb na jeseň 2018 už prešli dva roky. Sme v polovici štvorročného volebného obdobia, a preto sme sa poslancov obecného zastupiteľstva spýtali, ako uplynulé dva roky hodnotia, a aké majú výzvy.

Martina Dobrovodská
Do môjho druhého funkčného obdobia som vstupovala s veľkou chuťou, pretože sa podarilo zostaviť dobrý poslanecký tím s dobrým plánom. Prvé dva roky poznačilo niekoľko vecí, ktoré zatiaľ neumožnili naplno rozbehnúť to, s čím sme išli spoločne do volieb a je veľkou výzvou aj do ďalšieho obdobia to naplniť. Je nevyhnutné, aby občania už cítili, že obec sa posúva vpred. Prvou väčšou lastovičkou je oprava Poľnej ulice. Nemám tu priestor vysvetliť k tomu viac, ale pre mňa to bol boj cez dve volebné obdobia. Len verím, že sa stane v obci pravidlom, že sa každý rok podarí opraviť a zlepšiť nejaký ďalší úsek cesty alebo chodníka. Môj dlhoročný plán bol rozšírenie materskej školy a rekonštrukcia kuchyne, na čom sme pracovali ešte v predošlom období, a verím, že aj keď to na prvú nevyšlo, vyjde na druhú. V budúcom roku bude veľkými výzvami niekoľko tém a to je súťaž na pozemok pod novú ZŠ, dotiahnuť podanie žiadosti na kanalizáciu, pasport dopravného značenia – realizácia, projekt cyklotrasy, či projekt na výmenu verejného osvetlenia. Veľkou výzvou bude aj nájsť najlepšie riešenie v otázke, čo s obecným úradom, ktorý bol presťahovaný do kultúrneho domu. Máme pred sebou toho veľa a ja som presvedčená, že ak sa v obci rozbehne na plno konštruktívna spolupráca, budeme vedieť zrealizovať toho omnoho viac ako doteraz.

Blíži sa koniec roka a tak pri tejto príležitosti si dovolím popriať všetkým v obci krásne prežitie vianočných sviatkov a veľa spokojnosti a pozitívnej energie do nového roka.

Andrej Klimo
Po dvoch rokoch od zvolenia do funkcie poslanca hodnotím uplynulé obdobie ako veľmi turbulentné a plné neočakávaných prekážok. V prvom roku pôsobenia v obecnom zastupiteľstve som sa zoznamoval s komunálnou politikou z tej dobrej aj zlej stránky. Spoločne aj s kolegami sme ambiciózne vstúpili do riešenia obecných záležitostí, ktoré sme si zadefinovali na začiatku volebného obdobia. Obecný rozpočet je veľmi štíhly, aby bolo možné v krátkom čase vyriešiť množstvo dlhé roky neriešených problémov. O to viac by sa malo systematicky plánovať. V druhom roku nás navštívila pandémia a všetky plány sme museli odložiť. Napriek tomu sa podarilo naštartovať zopár projektov ako je cyklotrasa z Ivanky pri Dunaji, oprava Poľnej ulice, projekt kanalizácie a iné. Do budúceho roku chcem pokročiť v projekte základnej školy tým, že pripravíme súťaž na kúpu pozemku na jej umiestnenie, naďalej pokračovať v trende opráv komunikácií a chodníkov a pokračovať v projekte odkanalizovania obce.

Záverom by som chcel všetkým obyvateľom zapriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, plné zdravia, šťastia a popriať všetko dobré do nového roku.

Peter Milko
Čas neuveriteľne rýchlo letí. V obci ako Zálesie sa veci dejú dennodenne a je veľa záležitostí, ktoré by sa mali zmeniť. Obec dlhodobo trápia problémy spôsobené najmä nedostatkom financií, a tam sa dnes, žiaľ, všetko začína aj končí. Sú ale veci, ktoré sa nám podarilo spraviť, alebo problémy, ktoré sme vyriešili. Najväčšou témou roku 2020 bola samozrejme, koronakríza. Prakticky zo dňa na deň sa obci vytvárali nové úlohy a povinnosti, ktoré bolo nutné zvládnuť. Myslím, že sme aj v tomto neľahkom čase ako obec obstáli, za čo patrí vďaka aj veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí sú vždy ochotní pomôcť. Čo ma trochu trápi je, že sa negatívna nálada spoločnosti čiastočne preniesla aj do obce, že nevieme nájsť viac pochopenia pre spoluprácu, že často prevládajú v obci negatívne hodnotenia bez pochválenia, či pozitívneho povzbudenia. Mali by sme to zmeniť a pozerať sa jeden na druhého s väčším porozumením. Toto bude asi mojím najväčším prianím do nového roka. Z konkrétnych vecí je to pre mňa stabilizácia občianskych združení v obci, začiatok opravy Starobystrickej ulice, obnova dopravného značenia, naplánovanie projektov výstavby chodníkov v obci a najmä posunutie sa s obstaraním pozemku pre základnú školu v obci.

Všetkým susedom si dovoľujem zaželať tie najkrajšie a hlavne najzdravšie sviatky, to zdravie je asi pre nás to najdôležitejšie.

Marian Sollár
O post poslanca som sa uchádzal z dôvodu, že mi určité veci v doterajšom chode obce chýbali a bol som presvedčený, že prinesiem svojou účasťou výrazný posun obce žiadaným smerom. Verím, že je výhodou, že sme sa našli partia ľudí – poslancov, ktorí aktívne pristupujeme k problémom a chceme posúvať obec dopredu. Z mojich priorít to je informovanosť občanov o dianí v obci, na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ale aj v komisiách, ktoré pomáhajú chodu obce. Napriek tomu, že komisie fungujú na báze dobrovoľnosti, ľudia v nich prinášajú potrebnú diskusiu a kolektívne posudzovanie návrhov a problémov. Dôležité informácie prinášame aj na našich stránkach, ale aj na sociálnych sieťach či už to boli informácie o tangente, alebo o znečistení vody ale aj iných. Nahrávanie zasadnutí obecných zastupiteľstiev som na začiatok zabezpečoval osobne s podporou ostatných poslancov, aby občania mali potrebné informácie. Zrealizovali sme zverejňovanie zápisníc komisií, aby občania vedeli čím sa obec zaoberá. Podarilo sa nám rozbehnúť vydávanie obecných novín s kvalitným a nezávislým obsahom, stálymi rubrikami a prispievateľmi. A to tak, že celé noviny sú pripravované dobrovoľnícky. Toto hodnotím vysoko pozitívne a máme aj veľa ohlasov z radov občanom. Do budúcna plánujem zachovať rozbehnuté veci, aby sme sa vedeli posunúť dopredu a mohli realizovať nové projekty.

Rád by som všetkým obyvateľom Zálesia zaželať príjemné sviatky, veľa pohody a šťastný nový rok.

Patrik Vaško
Sú to dva roky od zvolenia do funkcie poslancov do obecného zastupiteľstva v Zálesí. Boli to dve odlišné obdobia. Prvý rok bol bežný, ako keď prídete do nového prostredia a potrebujete si urobiť obraz a podľa toho si pripraviť plán, čo by sa dalo zlepšiť, upraviť, prípadne priniesť úplne nové. Druhý rok bol ale úplne odlišný, prišla pandémia, všetky plány išli bokom a všetci sme hľadali cestu ako byť pripravení na niečo čo nepoznáme a nevieme ako dlho bude trvať, a aké bude mať následky. Rozpočet obce je nízky a tým aj málo prostriedkov na rozvoj. Pristúpili sme k negatívnemu zvyšovaniu daní, na druhej strane sa podarilo opraviť niektoré časti komunikácie a vybudovať toľko diskutovanú Poľnú ulicu. V procese je projekt na rozšírenie materskej škôlky a veľmi dôležitej cyklotrasy do Ivanky pri Dunaji. Zároveň, sa nám nepodarilo posunúť vo výstavbe základnej školy tak, ako sme si predstavovali. Výzva do nového roka je pokračovať v zlepšovaní stavu komunikácií. Posunúť sa vpred v obstarávaní pozemku pre základnú školu. Verím, že sa do konca volebného obdobia podarí zrealizovať cyklotrasu do Ivanky a pripraviť plán nových cyklotrás. Chýba mi lepšia komunikácia z obecného úradu smerom k poslancom a obyvateľom, čo považujem taktiež za výzvu do nového roka.

Týmto by som chcel všetkým obyvateľom a čitateľom zaželať príjemné sviatky, veľa pohody a príjemných chvíľ počas nadchádzajúceho sviatočného obdobia.

Viliam Páleník
Od môjho povolebného zloženia sľubu poslanca už prešli dva roky, za ktoré som sa, žiaľ, neraz stretol s osobnými názormi, zdôvodneniami až zavádzaniami, neochotou počúvať vecné argumenty iných, ktoré nám uberali veľa síl, chuti a energie a zdá sa mi, že sme za dva roky mohli obec spoločne posunúť trochu viac vpred. V zastupiteľstve som sa stretol so skupinou aktívnych, motivovaných poslancov, s ktorými sa mi dobre spolupracuje. V komisiách som spoznal množstvo našich aktivistov a dobrovoľníkov, ktorí im venujú svoj čas a námahu rovnako v príjemných, aj menej príjemných situáciách. Pracovníci obecného úradu v zložitých podmienkach profesionálne a motivovane pod vedením starostu plnia svoje zákonné povinnosti k občanom, verejným orgánom a v podstate aj k zastupiteľstvu. Úradujúci starosta ako angažovaný aktivista mal pri nástupe do funkcie prirodzene bližšie k aktívnemu riešeniu akútnych problémov ako súbežnému systematickému manažovaniu širokého spektra aktivít a projektov. Prvé časti funkčných období však bývajú zložité pre všetkých zainteresovaných. Verím, že v jeho druhej polovici sa nám bude lepšie spoločne dariť riešiť potreby našich občanov, dodržiavať zákony a konať v záujme našej obce, a to bez ohľadu na politické body, ako sme, žiaľ, často svedkami vo veľkej politike. 

Stanovisko poslanca Michala Šlachtu sa nám do uzávierky nepodarilo získať.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *