SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Na zbernom mieste pribudla nádoba, triediť môžete už aj kuchynský odpad

Zálesie spustilo v januári 2021 triedenie kuchynského odpadu, ktorý je možné vyviezť každú sobotu na zberné miesto. Nespotrebované potraviny je možné odovzdať do označenej nádoby. Ako nám potvrdila pracovníčka obecného úradu Silvia Selecká, na možnosť triediť ku- chynský odpad evidujú pozitívne ohlasy, s nesprávnym zatriedením sa doteraz nestretli.

Medzi kuchynský odpad patrí napríklad staré pečivo, mliečne výrobky, vajcia či potraviny po dátume spot- reby. Na zbernom mieste je možné odovzdať aj použitý kuchynský olej. Okrem iného sú tam dostupné aj nádo- by na plast, papier, sklo, elektroodpad, textil, tetrapa- ky či kovy. Otváracie hodiny vzhľadom na pandemické opatrenia upravili. Od marca je zberné miesto v Zálesí otvorené dočasne len v sobotu od 10.00 do 15.00 hod.

 • Čo patrí medzi kuchynský odpad?
 • zvyšky tepelne upravených a neupravených surovín z domácnosti rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • starý chlieb a pečivo
 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
 • mliečne výrobky
 • vajcia a ich výrobky
 • potraviny po záručnej dobe
 • zvyšky izbových rastlín či kávová usadenina škrupiny z vajec, vrecúškové či sypané čaje
 • Čo nepatrí medzi kuchynský odpad:
 • zelený odpad zo záhrad
 • separovaný odpad (plasty, kovy, sklo a tetrapaky) použité jedlé oleje a tuky
 • zmesový komunálny odpad
 • nebezpečný odpad (napr. mot. oleje, farby, laky a pod.) uhynuté zvieratá
 • trus
 • plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály

Henrieta Mihalková, FB/Obec Zálesie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *