SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Blíži sa zápis do materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie na školský rok 2021/2022. Tento rok sa uskutoční od 10. do 14. mája 2021. Rodičia detí, ktorí majú o našu MŠ záujem, môžu žiadosť o prijatie do MŠ Zálesie zasielať elektronickou formou na e-mailovú adresu skolka@obeczalesie.sk. Tlačivo  „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ a viac informácií k prijímaniu dieťaťa do MŠ nájdete na stránke www.mszalesie.obeczalesie.sk/ms-zalesie/zapis-do-ms/. Novinkou k školskému roku 2021/2022 je, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,  čiže všetky deti, ktoré dosiahnu vek päť rokov do 31. augusta 2021.