SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Blíži sa zápis do materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie na školský rok 2021/2022. Tento rok sa uskutoční od 10. do 14. mája 2021. Rodičia detí, ktorí majú o našu MŠ záujem, môžu žiadosť o prijatie do MŠ Zálesie zasielať elektronickou formou na e-mailovú adresu skolka@obeczalesie.sk. Tlačivo  „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ a viac informácií k prijímaniu dieťaťa do MŠ nájdete na stránke www.mszalesie.obeczalesie.sk/ms-zalesie/zapis-do-ms/. Novinkou k školskému roku 2021/2022 je, že na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,  čiže všetky deti, ktoré dosiahnu vek päť rokov do 31. augusta 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.