SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Ako sme vás informovali už v predošlých číslach záleských novín a cez sociálne siete, v obciach Zálesie, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo a Most pri Bratislave, v ktorých katastroch sa plánuje výstavba takzvanej, „tangenty“, čiže cestného prepojenia I/61 a D4, prebehla petícia za zachovanie lesa a prípadne iné trasovanie danej komunikácie. Táto petícia bola aj za podpory starostov spomínaných obcí aj viacerých poslancov ich obecných zastupiteľstiev oficiálne odovzdaná niekoľkým kompetentným orgánom.

V prvej polovicu februára 2021 sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a členmi petičného výboru, a tiež zástupcami obecného zastupiteľstva Ivanky pri Dunaji. Na tomto stretnutí zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja komunikovali, že vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté obce v minulosti nemali voči výstavbe výhrady a prebrali plánované trasovanie do svojich územných plánov, ostáva zatiaľ postup nezmenený.

Čo sa stalo v minulosti už, bohužiaľ, naozaj ovplyvniť nemôžeme, ale budeme sledovať všetky výstupy zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti a termíny, v rámci ktorých sa budeme môcť k tejto téme vyjadriť a posielať občianske pripomienky a podnety. V najbližšom kroku sa k plánovanej výstavbe bude vypracovávať Zámer EIA, teda Zámer Posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po jeho vypracovaní dostanú dotknuté obce opäť možnosť vyjadriť sa k jeho záverom.

Zároveň sa 24. februára 2021 uskutočnilo stretnutie obecného zastupiteľstva našej obce, kde sa poslanci vyjadrili proti tomuto stavebnému zámeru v uznesení, a odporúčali starostovi toto uznesenie doručiť Bratislavskému samosprávnemu kraju. Starosta list s daným uznesením podľa dohody zaslal predsedovi kraja Jurajovi Drobovi.

Ostáva nám veriť, že EIA bude hovoriť v prospech zachovania lesa a okolitej prírody a kvality života v našich obciach. V prípade ďalšieho posunu tejto problematiky vás budeme opäť informovať.

Lucia Mešková, členka iniciatívy za zachovanie lesa