SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

ZÁLESIE – Do čistenia Zálesia sa v sobotu 17. apríla zapojilo vyše 50 dobrovoľníkov, ktorí vyzbierali takmer dva veľkokapacitné kontajnery smetí. V medziach aktuálnych epidemiologických opatrení zbierali odpadky na Blatine, v priľahlých lesoch, na poľných cestách, pri Dvoch mostoch, popri hlavnej Malinovskej ceste aj na Korze Zálesie. Z katamaránov a kanoe čistili Malý Dunaj, z ktorého „vylovili“ napríklad aj pneumatiky, kari sieť, plastovú debničku, vedrá, a dokonca aj starú chladničku. Akciu od roku 2007 pod záštitou obce dobrovoľnícky organizuje Zuzana Červenková. Ako uviedla, vyzbierali veľmi veľa odpadkov, avšak každým rokom je to o čosi menej.

-redakcia

Author