SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

ZÁLESIE/KOLUMBIA, 27. marca
Holubica, ktorá odstraňuje bariéry. Aj takto možno opísať dielo karikaturistu a architekta Vojtecha Krumpolca, ktoré bude od 12. apríla vystavené na prvej svetovej prehliadke karikatúry v Kolumbii. Krumpolcovo dielo zaradili do užšieho výberu a jeho bielu holubicu so steblom z ostnatého drôtu vystavia v knižnici Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín na juhoamerickom kontinente.

Ako kedysi dávno napísal jeden francúzsky filozof, smiech je predovšetkým pokarhanie. Karikaturisti svojím kresleným humorom nešetria politikov ani svetových lídrov, reagujú a dotýkajú sa aj vážnych spoločenských tém. Mier – téma prehliadky v Kolumbii – je podľa Vojtecha Krumpolca, ktorý žije a tvorí v Zálesí, stále aktuálna a nadčasová. 

Ako uviedol, mier sa mu spája so slobodou človeka, myslenia, prejavu, pohybu a so svetom bez bariér. Do súťaže sa prihlásil s bielou holubicou, ktorá v zobáku nesie symbol neslobody. „Ostnatý drôt je prevažne spájaný s bariérou, prekážkou, hranicou, ktorá rozdeľuje a vytvára pomyselné rozdiely medzi dvomi svetmi, tak ako to bolo prednedávnom aj u nás. A práve to je hlavná myšlienka holubice s ostnatým drôtom – holubica, ktorá odstraňuje „bariéry“,“ prezradil pre noviny Krumpolec.

„Pred pandémiou sme navštívili niektoré štáty Strednej a Južnej Ameriky a keďže sa v súčasnosti nedá, tak aspoň karikatúry, nepoznajúc obmedzenia, si zacestujú po svete miesto nás,“ uviedol autor. Naskicovaná holubica, hoci je to u neho skôr výnimka ako pravidlo, čakala na svoju príležitosť vyletieť zo šuplíka už dlhšie. 

Dielo spolu s ďalšími vybrali do užšieho výberu, celá kolekcia bude vystavená na medzinárodnej prehliadke na univerzite v Kolumbii. Krumpolca informácia o výbere jeho karikatúry potešila o to viac, že sa do súťaže zapojil značný počet karikaturistov z celého sveta. Ocenil, že aj na vzdialenom mieste našej planéty zarezonuje takýto pohľad a videnie na tému pokoja a slobody.

Henrieta Mihalková