SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Na mieste, kde kedysi stálo roľnícke družstvo, vyrastá v rámci projektu Pri jazere II nový bytový komplex s oddychovou zónou. Súčasťou vznikajúcej štvrte je aj vodná plocha s rozlohou 7000 metrov štvorcových, ktorá kedysi slúžila družstvu ako zásobník vody. Niektorí si dokonca pamätajú veľký požiar sýpky na družstve, kedy z neho čerpali vodu na hasenie. Mnohým sa s jazerom spájajú aj spomienky na zimné športy či chytanie rýb. Na to, či bude prístupné po revitalizácii a výstavbe komplexu domov všetkým obyvateľom Zálesia, a ako bude vyzerať jeho okolie, sme sa spýtali Mareka Kovalčíka z REM Group, ktorá zabezpečuje pre investora predaj a marketing celého projektu.

Na sociálnych sieťach sme si všimli, že obyvateľov zaujal bager pri jazere. V akej fáze revitalizácie sa

momentálne nachádza?

Revitalizácia vodnej plochy bola dokončená v marci 2021. Ďalšia etapa úprav bude pokračovať po schválení apartmánového domu. Boli odstránené kaly a prehĺbené dno až do piatich metrov, aby bola zabezpečená prirodzená cirkulácia so spodnou vodou, čím jazero získa samočistiace schopnosti.

Bude jazero po výstavbe štvrte dostupné celej záleskej verejnosti alebo len obyvateľom štvrte?

Zatiaľ je jazero a jeho revitalizácia súkromnou investíciou. Investor má s obcou podpísané memorandum o spolupráci, v ktorom je dohodnutý plán a realizácia etáp projektu. Ak pôjdu rokovania s obcou podľa plánu, a budú naplnené body memoranda, tak obec získa s povolením apartmánového domu aj krásnu rekreačnú zónu s jazerom, plážou, zeleňou, mobiliárom a detským ihriskom. Jazero a revitalizácia jeho okolia je jedným zo stavebných objektov tohto apartmánového domu.

Mnohí majú v súvislosti s jazerom spomienky na detstvo – korčuľovanie na ľade alebo chytanie rýb.

Bude po výstavbe štvrte jazero dostupné aj na takéto aktivity?

Investora teší, že bude môcť prispieť k zlepšeniu života v Zálesí. Obci pomáha už viac ako 14 rokov. Po dobu viac ako 11 rokov prenechal obci zadarmo dvojhektárový pozemok, pomáhal s opravou ciest a dnes prenajíma za symbolickú sumu pozemok pod zberným miestom a tiež prístupovú cestu k tomuto pozemku. Vybudovanie a prevádzka takého rekreačného areálu stojí nemalé investície, no napriek tomu je investor pripravený prenechať areál správcovi apartmánového domu, aby ho sprístupnil aj verejnosti. Hlavnou ideou investora je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a rozvoj areálu. Okrem chodníka, pláže a výsadbou zelene okolo jazera, mobiliárov ako lavičky, detské ihrisko, studničky s pitnou vodou, by občanom mala slúžiť aj reštaurácia s mólom na jazere. Celá zóna tak získa potrebnú vybavenosť, ktorá mnohokrát chýba v obdobných lokalitách a vďaka jazeru a jeho okoliu ponúkne možnosti prírodného kúpania, športovania ale aj grilovania pri jazere.

Plánuje sa v rámci revitalizácie zväčšiť alebo zmenšiť plocha jazera? Aká je jeho jeho súčasná hĺbka a plocha?

Plocha jazera bude zhruba rovnaká, avšak kvalita vody neporovnateľne lepšia. Plocha bola prehĺbená až na úroveň spodnej vody, čím sa voda vyčistí. Štrky vyťažené z dna budú použité na vytvorenie cesty, tzv. bermy. Na nej bude vybudovaný chodník s osvetlením, osadený mobiliár ako sú lavičky preliezačky, studničky na pitnú vodu a zeleň. Zeleň je projektovaná samostatne s ohľadom na jestvujúce ušľachtilé stromy doplnené novými vhodnými druhmi. Súčasťou budú aj ozdobné kríky, a samozrejme, pochodne trávniky.

Aká fauna a flóra žije a sa nachádza v okolí jazere a v ňom? Pribudnú aj ryby?

V jazere určite žijú ryby ale o rybolove investor zatiaľ neuvažuje, do budúcna ani nevylučuje.

Robili ste rozbor vody? Čo analýza ukázala?

Kaly boli analyzované a neobsahujú žiadne škodlivé látky a budú použité do záhrad novovybudovaných pozemkov.

Našiel sa v jazere odpad, ktorý tam nemal čo robiť?

Počas čistenia sa v jazere našli rastlinné zvyšky, ktoré boli odvezené na pozemok investora, kde budú recyklované. Taktiež sa tam našiel aj komunálny odpad, ktorý bol vyvezený na skládku.

Čo je pri revitalizácii vodnej plochy najväčší problém?

Investor si zaumienil, že jazero zachová a investuje do Zálesia aj napriek prekážkam pri vybavovaní povolení. Tie sú v dnešnej dobe veľmi zdĺhavé a nákladné. Po získaní všetkých povolení s dostatkom financií a pracovnej sily už ide dielo technicky zrealizovať relatívne hladko.

Ďakujem za odpovede a váš čas.

Henrieta Mihalková