SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Oznamy

Dane

Obecný úrad Zálesie ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov, ktorí v katastri obce Zálesie v roku 2018 nadobudli, mali zmenu (skolaudovali, bolo im vydané...
Čítať viac

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie. Komisia je poradný, iniciatívny a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Komisie sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov...
Čítať viac
1 3 4 5