Pár aktivít z posledného obdobia, ktorými sme pomohli obci. Veríme, že v obci nás, dobrovoľníkov je stále dosť a aj do budúcna si v obci budeme vzájomne pomáhať. Každému...