Pre efektívne využitie prostriedkov z finančných mechanizmov EÚ v novom programovom období 2021 - 2027 musí mať obec vopred stanovený zoznam plánovaných projektov. Úlohou obce je zadefinovať potreby a zostaviť...