SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Dane

Obecný úrad Zálesie ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov, ktorí v katastri obce Zálesie v roku 2018 nadobudli, mali zmenu (skolaudovali, bolo im vydané stavebné povolenie a pod.) predali, darovali nehnuteľnosť, že termín na podanie daňové priznania bol do 31.januára 2019 vrátane, správcovi dane – Obecnému úradu (OÚ) Zálesie. Zároveň si dovoľujeme požiadať všetkých daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a psa za rok 2018 a staršie, aby v čo najkratšom termíne vykonali ich úhradu. Daň z nehnuteľnosti tvorí druhú najvyššiu položku príjmov rozpočtu obce. Úhradu dane môžete vykonať prevodným príkazom na účet v OTP banka Slovensko, číslo účtu SK11 5200 0000 0000 0147 1445, variabilný symbol – uveďte číslo Rozhodnutia, alebo uveďte do poznámky meno daňovníka. Úhradu môžete vykonať aj v hotovosti do pokladne na OÚ Zálesie v úradných hodinách. V prípade otázok ohľadom nedoplatku sa môžete informovať na OÚ na tel. čísle 02/52 62 39 45. 

Obecný úrad Zálesie

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *