SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Susedské hliadky

Milí susedia, chcel by som vám podať pár informácií o fungovaní susedskej hliadky v Zálesí. Po viacerých krádežiachvnašejobci, ktorésaudiali najmä v druhej polovici minulého roka, sa skupina dobrovoľníkov rozhodla, že sa pokúsi prispieť k riešeniu tohto problému. Spolu v úzkej spolupráci s políciou SR pomáhali strážiť ulice našej obce od októbra 2018 a robia tak už piatym mesiacom aj v týchto dňoch. Chcel by som vyzdvihnúť a oceniť fakt, že si hliadka vždy zachovala svoju civilnú povahu a že bola vždy pripravená spolupracovať aj s vedením obce. Po nedávnej komunikácii s políciou, tak v Senci ako aj v Bernolákove, bola práca našej hliadky pochválená aj samotnými policajtmi. Koordinovanou prácou polície aj hliadky sa podarilo prakticky zlodejov aj dílerov, vytlačiť mimo územie obce a naše ulice sú v týchto dňoch neporovnateľne pokojnejšie, ako OZNAMY tomu bolo na sklonku roka. Práve aj z tohto dôvodu si myslím, že táto aktivita bola pre nás veľmi prospešná a bolo by dobre, ak by aj naďalej v nejakej forme pokračovala. Členovia hliadky nezištne obetovali svoj čas, financie aj dobrý spánok a keďže sa jedná o niekoľkomesačnú aktivitu, sú už aj unavení. Preto by som vás chcel aj touto formou poprosiť, ak by ste chceli rozšíriť ich rady a možno jednou – dvomi hliadkami mesačne prispieť k udržateľnosti našich hliadok, dajte mi prosím vás vedieť a ja váš kontakt prepošlem tam, kam treba. Zároveň by som vás chcel informovať, že polícia v Bernolákove prejavila tiež záujem poskytnúť školenie naším hliadkam, ktoré by sa konalo zrejme koncom marca, presný dátum sa ešte upresní. Verím, že sa nájdu ďalší ochotní ľudia, ktorí pomôžu udržať susedské hliadky aj počas nasledujúcich mesiacov. Srdečne ďakujem hliadkam za doterajšiu prácu. Kontakt pre záujemcov: starosta@obeczalesie.sk

Ing. Marián Perger, starosta

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *