SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci niekoľko dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Plán zvyšných zasadnutí OZ obce Zálesie, do konca roku 2019:
4. riadne zasadnutie: 15.5.2019
5. riadne zasadnutie: 19.6.2019
6. riadne zasadnutie: 11.9.2019
7. riadne zasadnutie: 4.12.2019

Rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné (mimo informácií chránených osobitnými zákonmi). Preto ak máte chuť, v uvedených termínoch stačí prísť do kultúrneho domu, obvykle o 18:00 hod.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *