SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Separovaný odpad už len do priesvitných vriec

Zvozová spoločnosť AVE informovala, že od 1. decembra 2020 budú jej zamestnanci zbierať len taký separovaný odpad, ktorý je uložený v priesvitných bezfarebných vreciach. „Vrecia inej farby (čierne, modré, žlté a pod.) zberať nebudeme, nakoľko sa nám hromadí v týchto nepriehľadných vreciach zmesový komunálny odpad namiesto plastov/papiera,“ vysvetlila AVE v emaile OÚ.
Nie sú akceptovateľné ani žlté smetné nádoby (vlastný domáci kontajner) – plasty z nich je treba pred zvozom presypať do priesvitného igelitového vreca. Plasty majú síce relatívne malú hmotnosť, ale veľký objem, preto by sme mali ich objem čo najviac zmenšiť. Ak lisujete PET fľaše, vkladáte téglik do téglika, misku do misky (napr. z mäsa), poctivo lisujete tetrapaky, a napríklad kovy separujete zvlášť (plechovky môžete dávať na zberné miesto pre Filipka, ako sme písali v minulom čísle novín), tak pridelené vrecia vám aj zvýšia, ako napísali mnohí spoluobčania, ktorí majú početnejšie rodiny a aj pravidelne varia. 

redakcia

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *