SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Zálesie, 1. marec 2021Občianske združenie Naše Zálesíčko získalo finančný grant od Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft na výsadbu Ovocnej aleje v Zálesí, ktorá má vyrásť popri cyklotrase od Dvoch mostov po Korzo Zálesie. Do grantovej výzvy sa zapojilo celkovo 166 projektov, z toho 12 víťazov vybrala odborná porota a o úspechu ôsmich rozhodla verejnosť hlasovaním. Ovocná alej v Zálesí získala 2543 hlasov.

S výsadbou aleje by sa malo začať na jeseň 2021. Cyklo-
trasu majú lemovať pôvodné odrody ovocných stromov. Pri výbere drevín bola zohľadnená okolitá krajina, celkovo sa má po oboch stranách cyklotrasy vysadiť 120 stromov. Pôjde o jablone, hrušky, čerešne, mirabelky, moruše, ale aj iné druhy drevín ako napríklad lipa.

Okrem zelených benefitov má výsadba aleje prispieť aj k vytváraniu a upevňovanie vzťahov medzi združeniami, klubmi, spolkami a budovať jednu ucelenú záleskú komunitu, ktorú spojí nápad pre budúce generácie.

V súčasnosti nespevnenú, hoci frekventovanú cyklo-
trasu, ktorá križuje pole medzi centrom Zálesia a časťou Domky, lemujú náletové dreviny. Nová alej bude okrem chládku a zníženia prašnosti slúžiť aj ako prirodzený vetrolam. Benefitov, ktoré Zálesiu a jeho obyvateľom prinesie, je oveľa viac. Stromy vytvoria životný priestor hmyzu a vtáctvu, skrášlia verejný priestor, zadržia v pôde vodu, budú smerodajným prvkom v krajine a celkovo prispejú k podpore lokálnej biodiverzity.

Henrieta Mihalková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *