SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Horiace veci sme zahasili, hovorí po voľbách poslankyňa Martina Dobrovodská. Prezradila, v akom štádiu je rozšírenie škôlky

Vo funkcii záleskej poslankyne je druhé volebné obdobie. Mandát obhájila v novembrových komunálnych voľbách už ako členka iniciatívy Lepšie Zálesie. Nečaká, že po prvých siedmich mesiacoch bude možné pozorovať výsledky poslaneckej práce, no ako hovorí, vidno aspoň prvé lastovičky. O tom, čo sa poslancom podarilo urobiť, na čom sa momentálne pracuje, a kedy bude rozšírená škôlka, hovorila v rozhovore pre naše noviny Martina Dobrovodská

Aktívne sa zapájate do života v obci. Ako sa z dobrovoľníčky stala komunálna poslankyňa? Počas materskej dovolenky som začala vnímať čo v obci chýba. Na prechádzkach som sa rozprávala s ľuďmi a zistila som, že občanom chýbali informácie. Nevedeli, čo sa v obci deje. Verejnú správu som študovala a vždy ma zaujímala, a preto som si povedala, že budem kandidovať. Mojím prvým cieľom bolo uspieť a posúvať občanom informácie. Až vo funkcii poslankyne som sa začlenila medzi dobrovoľníkov. Plná energie a nadšenia som sa stala členom OZ Naše Zálesíčko, pomáhala organizovať Záleskú divadelnú púť a venovala sa obecnému rozpočtu. Som „číslový“ človek. Táto oblasť bola pre mňa dôležitá, a na začiatku aj úsmevná. Na zastupiteľstve sme dostali hŕbu materiálov a hlasuj. Ničomu sme nerozumeli, a to bol pre mňa signál na zmenu. Zastupiteľstvo predsa nemôže byť o tom, že dostanete papiere a zdvíhajte ruky. Ak chcete prispieť k zlepšeniu, dokumentom treba rozumieť. Zahryzli sme sa so Zuzkou Červenkovou do prekopania rozpočtu. Chýbal systém, plánovanie. K tomu som sa angažovala v kultúrnej komisii, čistili sme Dunaj a pomáhali všade tam, kde to bolo potrebné. Zistila som, že je tu úžasná partia ľudí, ktorí robia veľké veci. Všetko ako dobrovoľníci. Nabíja ma to energiou. Nebola som teda najskôr dobrovoľník, ako moji kolegovia, ale naopak.

Niektoré informácie o kompetenciách komunálneho poslanca sú opradené mýtmi. Na čo má v skutočnosti dosah? Jedna rovina poslaneckej práce je rozhodovať o kľúčových veciach v obci, a druhá kontrolovať starostu a úrad. Poslanec nie je v pozícii „starosta a jeho tím poslancov“. Starosta a obec je výkonná zložka, a na strane druhej sú poslanci, ktorí kontrolujú činnosť, rozhodujú v kolektíve o smerovaní obce, o rozpočte a zabezpečujú, aby starosta v obci nevládol a nepoškodil obci. Koluje mnoho dezinformácií o kompetenciách poslancov a starostu. Poslanci a starosta sú v pozícii partnerov, ktorí musia spolupracovať ak chcú, aby veci išli vpred. Nie na všetko však majú dosah.

V novembri ste viacerí kandidovali pod iniciatívou Lepšie Zálesie. Môžete vymenovať, čo sa vám doteraz podarilo zlepšiť? Je dôležité povedať, že nový starosta a zastupiteľstvo prišli do niečoho, čo bolo treba najprv uchopiť. Stav na úrade bol kritický či už personálne, alebo materiálno-technicky. Horelo veľa vecí. Štart bol trošku iný, ako sme si predstavovali. Za minulé obdobie nebolo príliš veľa poslancov aktívnych, často sa potom stávalo, že sa veci neposúvali dopredu. Prišli na zastupiteľstvo, odhlasovali, odišli. Neboli tak aktívni, ako by obec potrebovala. Nastupujúca partia prišla s nadšením, že to chcú robiť lepšie, a o tom aj hovorí názov Lepšie Zálesie. Nečakáme však, že po polroku bude vidieť rukolapné výsledky. Podarilo sa nám naštartovať trh, čo je úžasná práca Peťa Milka a jeho komisie. Je to taká prvá lastovička. Ďalej pracujeme na zastrešovaní občianskych združení. Chceme im nastaviť podporu, aby sa mohli rozvíjať. Naštartovalo sa napríklad aj materské centrum Tik-tak. Zakladateľka prišla s myšlienkou, obec jej poskytla finančnú pomoc. Je našou povinnosťou podporovať dobré nápady. Bez dobrovoľníkov by obec nemala ani kultúru, ani šport. Komunity sú v Zálesí veľmi dôležité. Radi by sme pripravili koncepciu pre riešenie rozbitých ciest. Počas predošlých štyroch rokov sa nám podarilo opraviť Terchovskú ulicu. To je však málo. Prvý polrok bol veľmi hektický, no horiace veci sú zahasené a môžeme sa začať venovať ďalším. Našou najväčšou témou je škola a momentálne pracujeme na mieste pre školu.

Spomínali ste materské centrum, no mnohých trápi skôr projekt rozširovania škôlky. Posunuli ste sa? Schválili nám zámer na rozšírenie kapacity škôlky a budovanie novej kuchyne. Prvé kolo sme zvládli úspešne. Teraz sa pracuje na žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Zámerom je nová kuchyňa s dostatočnou kapacitou, aby sme dokázali obslúžiť našich seniorov a dve nové triedy. Do konca júla podáme žiadosť a v závere roka by možno mohol byť výsledok.

Pôsobíte vo viacerých komisiách. Ako – zjednodušene povedané – fungujú komisie, v čom je úloha poslancov a v čom prizvaných hostí? Komisia je poradným orgánom poslancov. Potrebujeme, aby niekto naštudoval tému z rôznych hľadísk. V každej komisii sú poslanci plus ľudia, ktorí by mali byť v odbore zdatní. Napríklad vo finančnej komisii, ktorej predsedám, mám ľudí, ktorí sa financiám rozumejú a dávajú nám feedback k veciam – svoj názor.

Podľa čoho sa vyberajú do komisií členovia? Na začiatku sme sa rozdelili podľa toho, komu bola ktorá téma srdcu blízka a vyzná sa v nej. Potom sú tam nominácie poslancov na členov. Tých si vyberali predsedovia na návrh starostu, či ostatných poslancov. Ak niektorí členovia nebudú mať chuť robiť, tak sa jednoducho vymenia. Potrebujeme aktívnych členov, aby nám pomohli. Kto má chuť pracovať, môže sa pridať. Boli aj názory, aby sa na tieto pozície spravilo výberové konanie. Myslím si, že to je téma, o ktorej môžeme uvažovať.

Poslanci rozhodujú o kľúčových projektoch. Ako s občanmi komunikujete veľké projekty, akým je napríklad Korzo? Korzo riešime od roku 2016. Súčasný poslanecký zbor ho zdedil. Myslím si, že za prvý polrok nášho pôsobenia mali poslanci veľkú potrebu sa zorientovať. Bolo to náročné. Na niektoré veci sa nemyslelo. Považujem za chybu, že sa neurobilo verejné stretnutie k tejto téme, ktoré spomínal starosta ešte v zime. Ľudia by mali väčší priestor pýtať sa, pochopiť pozitíva projektu. Veci sa mohli pohnúť týmto smerom už v minulom volebnom období.

Od jesene v obci fungujú nočné hliadky. Je Zálesie bezpečnejšie? Odkedy fungujú je naša obec jednou z najpokojnejších. Sami ľudia z hliadok hovoria, že na začiatku ich pôsobenia boli ulice plné života. Nevieme si to ani predstaviť, lebo doma spíme. Samozrejme, vo väčšej miere sa pridala aj polícia. Nehovorím, že sa už nič nemôže stať, ale pravdepodobne sa skupiny, ktoré nás vykrádali, posunuli preč. Aj miestne nekalé aktivity sa upokojili. Mali sme tu aj drogovú činnosť, tiež sa to vraj zlepšilo. 

Ďakujeme za rozhovor.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *