SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

VÝZVA – Nedoplatky daní

Obec Zálesie, ako správca dane z nehnuteľností a dane za psa, VYZÝVA všetkých daňovníkov, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a psa od roku 2015 vrátane, aby tieto nedoplatky UHRADILI najneskôr do 31. augusta 2019. Pre bližšie informácie o nedoplatkoch sa daňovník môže informovať na obecnom úrade na tel. čísle 02/52 62 39 45, alebo e-mailom na adrese hladka@obeczalesie.sk. 

  • Uvedené nedoplatky sa týkajú aj daňovníkov, ktorým medzičasom daňová povinnosť zanikla.  
  • Správca dane podľa § 80 ods.1 daňového poriadku upovedomuje daňového dlžníka, že po márnom uplynutí zhora uvedenej lehoty, začne exekučné konanie v súlade s platnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatku na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.  
  • Správca dane upozorňuje, že právne účinky doručenia zásielky nastanú aj napriek odmietnutiu jej prevzatia zo strany adresáta.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *