SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Informovanosť občanov – záznamy zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Poznáte to. Zasadnutia obecného zastupiteľstva (OZ) sú dôležitým článkom života v našej obci. Poslanci tam rozhodujú, čo sa v našej obci bude rozvíjať, stavať, aké projekty budú podporené, aké zmluvy obec uzavrie, či bude škôlka, škola, atď. OZ schvaľuje všetky záväzné dokumenty obce ako VZN (všeobecné záväzné nariadenia), štatúty, dokumenty pre hospodárenie obce a podobne. Na prvý pohľad nudné veci, ktoré však výrazne ovplyvňujú životy občanov Zálesia. Keďže ľudia majú málo času a zasadnutia sa konajú v podvečerných hodinách, nie každý má čas sa na nich zúčastňovať a súčasne to ani kapacity sály v kultúrnom dome neumožňujú. Preto vyrábame audiovizuálny záznam a súčasne prinášame zápisy, ktoré ozrejmujú ľuďom, čo sa na zasadnutiach OZ riešilo. Zrozumiteľným jazykom vysvetľujeme, ako sa hlasovalo a čo hlasovanie znamená. A prinášame aj informácie zo zákulisia prípravy obsahu rokovaní a hlasovaní. Ako poslanci referujeme o dianí v jednotlivých témach, ako napríklad na poslednom OZ sme informovali o problematike školského obvodu s Ivankou pri Dunaji. Napriek tomu, že v minulosti bol o takéto informácie záujem, k dispozícii neboli. Veríme, že tieto informácie sú pre občanov osožné a získajú tak väčší prehľad o dianí v obci a aktivitách poslancov, odborných komisií a Obecného úradu. Všetky zápisy nájdete na stránke www.lepsiezalesie.sk. Audiovizuálne záznamy nájdete aj na youtube.com na našom kanály Obec Zálesie. Treba si dať vyhľadať „Obec Zalesie“.

Ing. Maroš Sollár, poslanec,
iniciatíva Lepšie Zálesie

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *