SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Je tangenta správne riešenie?

Horúcou témou posledných týždňov je nielen v Zálesí, ale aj v okolitých obciach prepojenie ciest I/61 a D4 známe aj ako takzvaná „tangenta“. Iniciatívni občania pripravili v auguste petíciu za zachovanie lesa pri Bielom potoku, pod ktorú sa podpísalo vyše 1900 ľudí. Nesúhlas vyjadrili v spoločnom stanovisku aj starostovia Ivanky pri Dunaji a Zálesia, ku ktorému sa pridali aj starostovia Malinova, Mosta pri Bratislave a Bernolákova. Aký názor majú na tangentu naši poslanci? V čom by podľa nich mohla byť tangenta pre obyvateľov prínosom, a v čom vidia jej najväčšie negatívum? Pozrite si, ako odpovedali v našej ankete.

Martina Dobrovodská
Vítam iniciatívu BSK riešiť regionálnu dopravu. Myslím však, že tento projekt je viac nadregionálny. V dnešnej dobe je veľmi dôležité hľadať citlivé riešenia aj voči životnému prostrediu a aj voči občanom žijúcich v ňom. Zastupujem Zálesie a nechcem, aby nám tento projekt znepríjemnil život v našej obci. Jediné pozitívum, ktoré o tangente pre Zálesie na BSK prezentovali, bolo napojenie priamo na D4. Občania by však za to zaplatili veľmi drahú cenu. Prišli by o les, ktorý je nie len spojnicou Ivanky a Zálesia, rekreačným miestom, ale aj ochranou obce z hľadiska všetkých negatívnych vplyvov na ovzdušie, prúdenie vzduchu, prašnosť či hluk. O tom hovorí aj technická štúdia, ktorá bola vypracovaná k tejto téme. V neposlednom rade, by sme mali na hranici katastra cestu, ktorá by slúžila tranzitu vozidiel z D1 na D4 a opačne a nie pre nás a okolité obce. Nie som odborník na dopravu, takže riešenie by som nechala na nich. Uprednostnila by som však také, ktoré bude slúžiť len obciam v okolí so zachovaním lesa a nie tranzitu.

Andrej Klimo
Projekt D4/R7 je nepochybne výrazná investícia do dopravnej infraštruktúry regiónu, ktorá by mala odľahčiť obce a mestá, najmä od ťažkej tranzitnej dopravy. Navrhované varianty prepojenia ciest I/61 a D4 však pokladám za úplne nevhodné, bez posúdenia dopadov na životné prostredie a samotný život v dotknutých obciach. Taktiež si nemyslím, že navrhované prepojenie bude mať pozitívny význam pre obyvateľov Zálesia, skôr naopak. Nemyslím, že realizácia prepojenia ciest I/61 a D4 bude prínosom pre obyvateľov Zálesia. Naopak, stotožňujem sa s názorom občanov Zálesia a Ivanky OKOM POSLANCA pri Dunaji, ktorí sú aj iniciátormi petície „Za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie tangenty v blízkosti obytných zón“. Navrhované varianty trasované cez regionálny biokoridor, s významným ekologickým ale aj spoločensko-rekreačným významom, považujem za nevhodný. Na zodpovedné návrhy iného riešenia mám príliš málo informácií a taktiež sa nepokladám za dopravného inžiniera. Projekt D4/R7 počas realizácie zažil viacero nekontrolovaných optimalizácií, ktoré nepovažujem za šťastné (napr. zrušenie kolektorov popri D1). Prepojenie D1 a D4 Bratislava – východ považujem za dostatočné a tým pádom realizácia tangenty I/61 a D4 je z môjho pohľadu nepotrebná. Ako pomoc pre náš región určite vidím „skapacitnenie“ starej Seneckej cesty a jej napojenie na vyššiu dopravnú sieť, t. j. napojenie na D4 smerom z Bratislavy a zrealizovať prepojenie diaľnic D1 a D4 „Bratislava – východ“.

Peter Milko
Jedným zo základných parametrov vyspelosti štátu je aj úroveň jeho cestnej infraštruktúry. V oblasti výstavby rýchlostných ciest a diaľnic Slovensko zatiaľ značne zaostáva za štandardom Európskej únie. Tento fakt však neznamená, že je vhodné, aby sme teraz stavali diaľnice, navádzače a tangenty všade, kde sa to na mapu zmestí. Na tej mape žijú ľudia, žijú zvieratá a vytvárajú sa tam prírodné rekreačné zóny (les, polia, vodné toky), ktoré celkovo určujú lokalitu, v ktorej žijeme. Či už sú to obyvatelia Zálesia, alebo Ivanky pri Dunaji, všetci si stavali svoje nehnuteľnosti v tejto lokalite aj z dôvodu, že chceli žiť bližšie k prírode k oddychovým a tichým lokalitám ako alternatíva hlučného mestského prostredia. Teraz máme o takúto lokalitu prísť? Bez nášho súhlasu? Je navrhované technické riešenie jediné možné? Môj názor je, že zaťaženie lokality budúcou diaľnicou D4 je asi maximum, žiaľ žiť v obkľúčení diaľnic a ciest nikto nechceme. Mám za to, že by sa naša obec mala aktívne tomuto návrhu brániť. Po vyčerpaní možností na zabránenie takéhoto riešenia by bolo vhodné prostredníctvom pána starostu obrátiť sa na ministra životného prostredia, pána Budaja a požiadať o pomoc. Pán minister by mal byť ten, kto by mal byť nositeľom práva na zachovanie zdravého životného prostredia. Ja verím, že ho k tomuto starosta obce verejne vyzve. Obávam sa, že bez podpory silného partnera tento boj nevyhráme.

Marian Sollár
Neviem, aký má presne tangenta účel, ale podľa štúdie ju pre obyvateľov Zálesia nepovažujem za potrebnú. Jediným pozitívom by bolo, ak by bolo možné cez ňu sa napojiť na diaľničnú sieť smerom do Bratislavy bez potreby prechodu cez Ivanku pri Dunaji alebo Most pri Bratislave. Hlavné negatívum vidím v zdevastovaní životného prostredia, zničení lesov a v dramatickom zvýšení hluku a exhalátov z áut. Nehovoriac o devastovaní prírody pri samotnej výstavbe takýchto ciest, ako sme toho svedkami pri aktuálnej výstavbe pri D4/R7. A aké riešenie vidím namiesto nej? Vystavať Seneckú cestu ako štvorprúdovú cestu s mimoúrovňovými križovatkami. Dobudovanie cyklotrás a prechodov cez D4/R7 cez tunely pod diaľnicu a zlepšenie vlakovej dopravy pridaním vlakov a zmenou trás vlakov. Tak, aby trasy išli od Senca, pretože dlhé trate, ako je tomu dnes, zvyšujú pravdepodobnosť meškaní, ktoré sú na dennom poriadku. Tým pádom je vlaková doprava nespoľahlivá, takže nakoniec každý volí radšej auto, pretože je to rýchlejšie.

Patrik Vaško
Bez plánového rozvoja územia chce niekto zasadiť cestu do oblasti, kde žijú ľudia, zvieratá a nachádza sa tu asi jediná „rekreačná zóna“ okolitých obcí. Zároveň nám to prinesie niekoľko negatív, ako napríklad pravdepodobné odstránenie lesíka, smog, hluk a možno aj iné. Pozitívum by mohlo byť rýchlejšie napojenie na D4/D1 a tým výrazné skvalitnenie dopravy, ale za akú cenu? Naším cieľom (poslancov) je dostatočne sa oboznámiť s problematikou a presadzovať riešenie, ktoré udrží kvalitu života našich občanov, minimálne na aktuálnej úrovni ak už nie vyššej o čo sa vždy budeme snažiť. Verím, že sa nám spolu s pánom starostom a obecným úradom podarí vybojovať riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre našu obec.

Stanovisko zvyšných dvoch poslancov, Viliama Páleníka a Michala Šlachtu, sa nám do uzávierky nepodarilo získať.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *