SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Za smeti si priplatíme, dôvodom je aj plná skládka v Senci

Poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2021 budú opäť vyššie. V porovnaní s rokom 2019 vzrástla suma za vývoz komunálneho odpadu cez 70 %. Dôvodom je aj havarijná situácia na skládke v Senci, a s tým súvisiaci doplatok za dopravu navyše. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia a výšku poplatkov odsúhlasilo v stredu 9. decembra obecné zastupiteľstvo.

Komunálny odpad zo záleských domácností končil donedávna na skládke Červený majer v Senci. Spoločnosť AVE, ktorá zabezpečuje zvoz smetí aj zo Zálesia, už skôr avizovala, že skládka v okresnom meste čoskoro dosiahne maximum svojej kapacity. Vzhľadom na to, že nedošlo k rozšíreniu skládky, musí využívať priestory iných spoločností, s čím súvisia náklady na dopravu do vzdialenejších oblastí. Podľa informácií obecného úradu, sme od januára do novembra 2020 v Zálesí vyprodukovali celkovo 407 ton komunálneho odpadu. Po tom, ako spoločnosť AVE predstavila nový cenník, viacerí starostovia okolitých obcí, vrátane Zálesia, konzultovali ceny so spoločnosťou, ktorá robí analýzu obstarávania cien zberových spoločností pre obce. Neskôr sa stretli aj s riaditeľom AVE. „Záverom stretnutia bolo, že si obce začiatkom roka 2021 pred uplynutím platnej zmluvy urobia spoločné verejné obstarávanie na dodávateľa služieb spojených s vývozom odpadu. Predpokladám, že v tom období sa vyjasní už aj situácia so skládkou pri Senci,“ informoval starosta Zálesia Marián Perger. Riešenie vidí vo vážení smetí, čo podľa neho predstavuje spravodlivý systém, ktorý umožní platiť len za tie smeti, ktoré reálne vyprodukujeme. „Štát pripravuje úpravu legislatívy, ktorú má zverejniť budúci rok. Predpokladám, že bude zahŕňať aj váženie nádob,“ vysvetlil Perger. Suma za vývoz sa skladá z niekoľkých častí – jednou z nich je poplatok do envirofondu, ktorý sa odvíja od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu, ďalšou je poplatok za umiestnenie odpadu na skládke. Ten vzrástol z minuloročných 38,09 na 66 eur s DPH. Tiež aj manipulácia s nádobami či cena za dopravu. Od roku 2021 sa v poplatkoch za vývoz smetí objaví aj položka – kuchynský odpad. Na výšku poplatku majú vplyv aj legislatívne zmeny. Na internete, ale aj v pravidelných rubrikách obecných novín nájdete mnoho tipov, ale aj inšpiratívne postrehy, ako predchádzať tvorbe odpadu alebo ako správne odpad triediť. Odpad tvoríme my všetci. Je načase sa zamyslieť, zmeniť svoje spotrebiteľské správanie a eliminovať množstvo odpadu v čo najväčšej miere. Všetko sa začína u nás doma. 

Henrieta Mihalková a Silvia Selecká

Za týždenný vývoz menšej 120-litrovej nádoby po novom zaplatíme 178 eur, v prípade väčšej 240-litrovej nádoby je to 356 eur. Poplatok za 26 vývozov ročne, teda dvojtýždenný vývoz, je pri 120-litrovej nádobe 89 eur a pri 240-litrovej nádobe 178 eur. Pri 1100-litrových nádobách predstavuje týždňový vývoz 1632 eur a dvojtýždenný 816 eur. Schválené VZN je zverejnené na webovej stránke obce. Poplatky za smeti je potrebné uhradiť do konca februára 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *