SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Milí susedia – Zálesáci,
v mesiaci marec si pripomíname mesiac knihy. Rada by som pri tejto príležitosti napísala pár slov k záleskej Knižnej búdke. Nakoľko vie naša obec poskytnúť len málo možností na spoločenský, kultúrny či športový život, som ako jej obyvateľ veľmi vďačná za občianske združenia, ktoré nám aj tieto aktivity poskytujú.

Jednou z aktivít občianskeho združenia pôsobiaceho v našej obci je aj projekt Knižná búdka, ktorá je umiestnená na detskom ihrisku v Parku Zálesíčko. Podobné knižné búdky sú v tejto covidovej dobe veľmi obľúbené a pribúdajú po celom svete. Ľudia teraz majú viac času siahnuť po knihách, a tak knižné búdky často suplujú knižnice, ktoré sú väčšinou z dôvodu pandemických opatrení zatvorené.

Je mi ale veľmi smutno a premýšľam čím to je, že naša Knižná búdka je častejšie prázdna ako plná. Preto by som rada pripomenula skvelý úmysel a ideu knižnej búdky. Má v podstate len tieto základné pravidlá:

„POŽIČAJ – VRÁŤ – alebo VYMEŇ“

Mnohí, žiaľ často využijú len prvé z uvedených pra- vidiel, a tak zostáva Knižná búdka v poslednej dobe takmer úplne opustená. Rozhodla som sa preto „adop- tovať“ si ju a navrátiť jej pôvodné poslanie a zámer. Všimla som si, že často ponúkate prostredníctvom so- ciálnych sietí knihy na podarovanie, tak by som Vás chcela touto cestou poprosiť o spoluprácu. Pokiaľ máte poklady, ktorými by sme vedeli prostredníctvom Knižnej búdky šíriť radosť, prosím ozvite sa mi na mail: kniznabudkazalesie@gmail.com alebo mi pošlite sms na: 0914103200. Zozbierané knihy budem priebežne v Knižnej búdke dopĺňať a obmieňať, a budú tak do- stupné pre viacerých obyvateľov našej obce.

Verím, že sa nám spoločne podarí opäť oživiť pôvodnú ideu a naplniť našu Knižnú búdku a mnohí z Vás sa budú tešiť novým čitateľským zážitkom.

Martina Kocmundová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *