SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Príhovor starostu

Milí obyvatelia Zálesia,

napriek náročnému roku 2020 sme ukázali, že samospráva vie fungovať v obmedzených podmienkach. Porady či zastupiteľstvá sme presunuli do online priestoru. Zamestnanci úradu pracovali či už z domu, alebo priamo z úradu pre vás takmer nepretržite. Opatreniam sa prispôsobila i škôlka. Vďaka ochote lekárov, administrátorov, hasičov a dobrovoľníkov sme excelentne dokázali pripraviť niekoľko kôl testovaní. Aj rezervačný systém bol vďaka dobrovoľníkom – IT špecialistom – pripravený v priebehu pár dní.

Nezmierim sa s tým, aby obec nenapredovala. Veľa vecí nevieme financovať z obecného rozpočtu, preto musíme mať v šuplíku pripravené projekty na výzvy na dotácie. Veľa projektov, ako kanalizácia, je ako beh na dlhé trate. Nie je zanedbateľné, že sa nám podarilo pripraviť dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Je to dokument nutný pre stavebné povolenie. V prvej polovici apríla prebehlo výberové konanie na dodávateľa projektu pre stavebné povolenie, ktorý predpokladám, že by mohol byť pripravený do štyroch mesiacov. Dokončené máme aj stavebné povolenie pre rozšírenie škôlky a ďalšiu cyklotrasu, ktorá je časťou prepojenia Zálesia s centrom Bratislavy.

Projekty obec predkladala aj do tzv. Zásobníku projektov 2022 – 2027. Ide o strategický dokument, na ktorom pracujeme už od júna 2020. Do zásobníku sa vkladajú projekty, ktoré súvisia so životným protredím, školstvom, technickou infraštruktúrou, sociálnou a kultúrnou sférou či cyklodopravou … Pre predstavu, obec do zásobníku konkrétne vložila, napr. výstavbu kanalizácie, rekonštrukciu verejného osvetlenia, zateplenie budov, projekt pre vytvorenie denného stacionáru alebo domu seniorov, opravy ciest, výstavbu cyklotrás, revitalizáciu cintorína, výstavbu základnej školy, rozíšrenie materskej školy, výstavbu zariadení pre šport a kultúrne projekty. Projektami prispeli aj občianske združenia a poslanec Viliam Páleník.

Uvedomujem si, že čoraz častejšie sa v tomto období apeluje na zelené projekty. Som preto rád, že Bratislavský samosprávny kraj nám na marcovom zastupiteľstve schválil dotáciu na projekt Ovocná alej sumu 5500 eur. Opäť sa ukázalo, že pre kraj sme spoľahlivým partnerom, o naše nápady je záujem a považujú ich za prínosné. Dúfam, že už v budúcom čísle vám bude môcť takisto oznámiť niečo nové súvisiace s cyklotrasou do Ivanky pri Dunaji a ďalším napojením na Juravu. Dúfam, že moje vynaložené úsilie bude v prospech nás všetkých.

Popri celej agende ma stále vyťažuje zdedený známy súdny spor so spoločnosťou Globe International LTD o kanalizáciu v uliciach Terchovská a Starobystrická, pri ktorej sme prišli o nemalé prostriedky. Na najvyššom súde sme v roku 2020 uspeli s dovolaním. Podali sme návrh na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia na kanalizáciu na území Zálesia.

Obec investovala tiež vlani do výstavby Poľnej ulice. Najbližšie nás, dúfam, čaká ulica Starobystrická, ktorá je jednou z najviac frekventovaných. Stojím si za tým, že aj v tejto sfére by sme mali napredovať tak, aby sme zmierňovali dopady klimatických zmien.

Som rád, že napriek zatvoreným kultúrnym inštitúciám, sme sa v Zálesí dokázali vynájsť teraz a aj vlani.

Potešila ma nedávna spoločná iniciatíva škôlky a Občianskeho združenia Naše Zálesíčko Kŕdeľ na Korze. Inštalácia vzbudila záujem v regióne aj v zahraničí. Ako jedným z mála, sa nám vlaňajšou Záleskou divadelnou púťou podarilo vyplniť hlad po kultúre, ktorý prišiel s pandemickými reštrikciami.

Dúfam, že ste do nového roka vstúpili v zdraví. Prajem vám veľa pekných chvíľ počas jarného obdobia.

Marián Perger, starosta obce Zálesie

Author