SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Zákaz herní a kasín na území obce schválili poslanci na svojom 20. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.2.2021. Za predložené všeobecné záväzné nariadenie (VZN) hlasovali poslanci jednohlasne.

O rozhovor sme požiadali pána poslanca Petra Milka, predkladateľa VZN.

Prečo v obci Zálesie vznikla takáto potreba na prijatie takéhoto VZN?

Hlavne mesto SR – Bratislava na svojom území mesta odsúhlasila na svojom koncoročnom zasadnutí v roku 2020 VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Obec Zálesie je v spádovej oblasti a je možné, že herne a kasína budú hľadať svoje nové prevádzky práve v okolí Bratislavy. Je lepšie tomuto povedať STOP skôr ako tu takéto prevádzky budeme mať a správať sa zodpovedne voči našim deťom a okoliu. Prostredie v ktorom žijeme je dôležité budovať, všetci dobre vieme, aké riziká prinášajú zariadenia podobného charakteru. My poslanci iniciatívy Za Lepšie Zálesie chceme prinášať zodpovedné rozhodnutia, ktoré možno oceníme v budúcnosti. Toto je jedno z nich.

Zákon neumožňuje samospráve, aby zabránilo vzniku nových herní a umiestneniu nových herných prístrojov do budúcna bez prijatia konkrétneho VZN ? 

Nový zákon 30/2019 o hazardných hrách nepriniesol reguláciu, ktorá by umožnila mestám a obciam obmedziť počet herní a herných prístrojov na svojom území a tak zabrániť tomu, aby v slovenských mestách a obciach herné prístroje pribúdali. Samospráva nevie na svojom území hazard regulovať inak ako prijať zákaz herní a kasín. Jednoducho povedané, žiaľ zákon je postavený tak, že buď povolíme bez regulácie, alebo zakážeme úplne. My sme si vybrali cestu zákazu. Skúsenosti z miest z výskumov ukazujú, že dostupnosť hazardných hier v mieste trvalého pobytu je pre patologických hráčov kľúčovým faktorom či budú hrať aj naďalej. Samozrejme hráči môžu za hazardom vycestovať do iných obcí a miest, alebo hrať online, ale to všetko my ovplyvniť nevieme. 

Prečo nie hazardu ? 

Patologické hráčstvo má zničujúci dôsledok na osobnosť hráča, jeho rodinu i celé okolie. Tiež vyvoláva kriminalitu z dôvodu získavania peňazí na hru. Takýchto hráčov je potrebné liečiť v špecializovaných zariadeniach, pričom náklady na ich liečbu a resocializáciu, často neúspešnú, musí hradiť spoločnosť. Opakujem, nevieme zabrániť všetkému, ale aj malý kúsok je niekedy viac ako si myslíme.

Môže obec výrazne stratiť na prímoch na daniach za takéto zariadenia ? 

Obec Zálesie nikdy nemala významný príjem do obecnej kasy z prevádzky takýchto zariadení, ten jeden – dva výherné automaty výrazne do rozpočtu neprispeli. Jedná sa o preventívne opatrenie, aby tak ako spomínam v úvode, sme nedali vytlačeným prevádzkam z Bratislavy možnosť vzniknúť u nás. Obec nateraz ani nemá záujem o takéto prevádzky na svojom území a príjmu z nich. Reguláciu, ktorú budú zavádzať okolité obce a mestá je dôležité prijať včas, nakoľko zakázať je možné len nové takéto prevádzky, tie ktoré majú platnú licenciu, ju môžu využiť do skončenia jej platnosti.

Ďakujeme za rozhovor aj za prijatie spomenutého zákazu. Aj ja ďakujem za rozhovor a prajem našej obci veľa šťastia aj bez výhier.

Author