SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

ZÁLESIE, 1. apríla – Do elektronického sčítania, ktoré sa skončilo 31. marca 2021, sa v Zálesí zapojilo 94,74 percent obyvateľov, čo predstavuje 2142 sčítaných ľudí. Podľa prvých zistení z elektronického zberu dát sa na celom Slovensku sčítalo 4 844 007, teda 86 percent obyvateľov.

Sčítavalo sa v dvoch etapách. V prvej fáze prebehlo vlani v novembri a decembri elektronické sčítanie domov a bytov. Úvodnú etapu mala na starosti Stanislava Psotná. Domy a byty sa sčítali bez účasti obyvateľov, a využili sa na to dostupné informácie z kolaudačných rozhodnutí či katastrálneho registra.

Druhá etapa – elektronické samo-sčítanie – sa začala 15. februára 2021. Zo zákona sa musel sčítať každý obyvateľ Slovenska, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítanie bolo po prvýkrát elektronické a bolo založené na novom koncepte. Hárky, ktoré sme poznali doteraz, nahradil jednoduchý elektronický formulár na webe scitanie.sk. Ako uviedla administratívna pracovníčka z obecného úradu Silvia Selecká, doterajší výsledok sčítania predčil očakávania. Myslí si, že elektronická forma sčítania prispela k jeho atraktivite, pretože obyvatelia boli sčítaní za necelých 15 minút.

„V mnohom pomohlo aj to, že formulár pracoval s databázami a zdrojmi, ktoré má štát od občanov bežne k dispozícii. Verím, že pomohla aj intenzívnejšia marketingová kampaň na podporu záujmu o sčítanie,“ uviedla Selecká s tým, že obec propagovala sčítanie nielen na webovom sídle, ale aj na sociálnych sieťach, v novinách a cez sms-rozhlas. „Od sčítania sa odvíja aj budúcnosť našej obce. Dáta sme mohli priebežne sledovať. Všimli sme, že mnohí rodičia nesčítali svoje deti individuálne, preto sme v posledné dni na tento nedostatok upozornili aj formou letákov,“ vysvetlila pracovníčka obecného úradu.

Nasleduje asistované sčítanie

Pre tých obyvateľov, ktorí nemajú prístup k technickým zariadeniam, ako mobil, počítač alebo tablet, a nedokázali sa sčítať sami alebo pomocou blízkej osoby, bude zapezpečné asistované sčítanie. Presný termín nebol na začiatku apríla ešte známy. Asistované sčítanie potrvá šesť týždňov a má sa konať najneskôr do konca októbra. Ako pre noviny uviedla Stanislava Psotná, ľudia, ktorí si na elektronické sčítanie sami netrúfli alebo nemali potrebné vybavenie, môžu požiadať o pomoc. „V prípade záujmu o pomoc sčítacieho asistenta bude potrebné telefonicky kontaktovať obecný úrad. Po dohode bude možné sčítať sa priamo na obecnom úrade alebo sčítací asistent príde za nimi a sčíta ich doma.“ Pripomenula, že na začiatku elektronického samo-sčítania sa vyskytli aj podvodní sčítací asistenti, preto by mali byť seniori vždy obozretní.

Úlohou sčítania bolo získať také informácie, ktoré pomôžu a budú slúžiť pre ďalší rozvoj obce, regiónu a celého Slovenska. „Štát a obce získavajú pomocou sčítania množstvo veľmi cenných informácií. Tieto slúžia hlavne pri dlhodobom plánovaní potrebnej infraštruktúry – napr. pri výstavbe ciest, parkov, ale aj škôl či zariadení sociálnych služieb. Sú tiež podkladom pri prognózovaní jednotlivých oblastí spoločenského života,“ uviedla Psotná. Oficiálny výsledok sčítania sa verejnosť dozvie až po uzavretí asistovaného sčítania a celkovom vyhodnotení.