SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Nový, malý športový klub v malej de- dinke Zálesie na okraji hlavného mes- ta Bratislava prináša deťom už štyri roky zážitky. Vznikol ako spontánny nápad šiestich otcov pri diskusii ako priniesť deťom do dediny šport. Futbal má v dedine veľkú tradíciu, jej nositeľom je ŠK Sokol Gešajov. V Zálesí vyrástlo veľa skvelých futbalistov, dovolíme si menovať Jozefa Jurigu, bývalého hráča ŠK Slovan Bratislava (počas najväčších klubových úspechov) a reprezentanta Slovenska. Zálesie je dnes do počtu obyvateľov dedina s najväčším počtom tu žijúcich vrcholových futbalistov (či už bývalých, alebo stále aktívnych). Aj toto nás podporilo v hľadaní histórie futbalu v obci, kde sa v minulosti futbal hrá- val, kde bolo alebo je futbalové ihrisko a aké sú možnosti. Ihrisko sa našlo „horko ťažko“, do roku 2017 ním bolo neorané pole s dvoma vytŕčajúcimi konštrukciami brán. Po dohode s ŠK Sokol Gešajov a obcou sa zača- la písať nová história. Rodičia s deťmi nadšene prijali novú príležitosť na rozvoj pohybovej kultúry.

Ďalším krokom bola vízia a plán, veľký plán. Začali sa získavať základné finančné prostriedky na vybudovanie nového futbalového ihriska. Postupne dobudovávame celý komplex ihriska o potrebnú infraštruktúru, aby mali naše deti čo najlepšie podmienky na športovanie. Klub má cez 80 detí zapojených do pravidelných tréningov, ktoré sa konajú dva alebo trikrát do týždňa podľa vekovej kategórie. Najmladšie deti máme už od škôlky. Najstaršie deti navštevujú druhý stupeň základnej školy. Naším cieľom je motivovať deti k športovej aktivite a vytvárať v nich trvalý vzťah k športu. Hravými prostriedkami ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry. Učia sa spolupracovať v tíme, rozhodovať sa v rôznych situáciách, rozvíjajú si komunikačné schopnosti a celkovo kognitívne funkcie. Náš tím sa neustále zväčšuje, podarilo sa nám zrealizovať aj novin- ku a prinášame možnosť športovať dievčatám v tčisto v dievčenskom tíme s trénerkou. Veríme, že aj týmto článkom prilákame viac dievčat. Futbal nie je len o súbojoch, prudkých strelách, môže to byť „tanec“ s loptou a čokoľvek iné čo patrí k pohybu.

Udržanie súťažného športu pre deti a mládež v obci je pre nás dôležité. Radi by sme priniesli aj nové možnosti športovania v iných oblastiach.

utbal v Zálesí je späť, vrátili sa „neúprosné“ obecné derby medzi okolitými dedinami. Naše tímy hrajú ligo- vé súťaže Slovenského futbalového zväzu a zúčastňujú sa turnajov doma i v zahraničí. Víkend počas sezóny už posledné dva roky patril futbalu. Každý druhý víkend viali domáce vlajky na ihrisku v Zálesí, kam súperi ne- chodia pre body, ale musia o ne bojovať a verte, že už je na čo sa pozerať.

Občianske združenie Atletiko Zálesie nie je len o futba- le. Hudba, zábava, príjemná atmosféra, krásne dámy a nahodení páni to boli dva úspešné ročníky plesu At- letiko Zálesie. Súťaže, tombola, občerstvenie ale predo- všetkým dobrá nálada, to boli jesenné Záleské penalty. Mikulášske posedenie detí a rodičov klubu uzatvárali pravidelne kalendárny rok. K veľkej radosti sa nám po- darilo zorganizovať športový kemp počas letných prázd- nin. Vybudovaná spevnená cesta k ihrisku od Ivanskej ulice sa stala doslova voľnočasovým „bulvárom“. V ne- poslednom rade, ak je to možné, podpora charitatívnych zbierok, ktoré pomáhajú ľuďom v ťažkých situáciách. Futbal v Zálesí BOL, JE a BUDE vďaka spolupráci, komu- nikácií a podpore. Údržba ihriska stojí nemalú námahu a tisíce eur každý rok bez ohľadu na to, či sa na ihrisku hrá alebo nie.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým futbal v Zálesí žije. Menoslov by bol veľmi dlhý ale vedzte, že každému jednému, osobám alebo organizáciám nejde o menovku, ale podporu dobrej veci a tým aj budúcnosti.

VEĽKÁ VĎAKA, ŠK Atletiko Zálesie

Patrik Vaško

Author