SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Rozhovor s novým starostom

Rozhovor s novým starostom Prvých 100 dní nového starostu … skúška, a zároveň možnosť ukázať, že ste si zaslúžili dôveru voličov. Čím sa môžete pochváliť? Prišiel som na úrad, ktorý by som prirovnal k autu, ktoré potrebuje vyraziť na neodkladnú cestu, no práve v ňom niekto rozobral motor a začína robiť generálku. Pre začínajúceho starostu to nebola jednoduchá situácia. Menil sa informačný systém, nová technika, a k tomu pochopiteľná nervozita z dôležitých termínov. Naplno sa prejavil dlhodobý problém s nefungovaním pošty. Po vyvolaných rokovaniach so Slovenskou poštou bol schválený prenájom miesta pre poštový box, teraz čakáme na jeho technickú prípravu. Zásielky bude roznášať tzv. motopošta. Skvalitnenie doručovania sa už prejavilo, aj keď drobným ľudským chybám sa úplne nevyhneme. Podarilo sa nám tiež dohodnúť na zlepšení fungovania a nastavenia pravidiel pri zbere odpadu. Vyriešili sme pretrvávajúci problém s výpadkami osvetlenia, ktorý sme ošetrili orezaním stromov, ktoré zasahovali do verejného osvetlenia a zabezpečili sme montáž rozperiek, aby sa obmedzilo skratovanie káblov. Čo je skvelé, na BSK sa nám podarilo získať financie, okrem iného na opravu „vsakovačiek“ z Malinovskej ulice smerom na Lesnú. Vyzerá to tam naozaj zúfalo. Deti sa musia brodiť cestou na zastávku. Nakoniec sme si užili účinnosť nového zákona s najväčším počtom dní so snežením za niekoľko rokov. Nie je to všetko, ale nebolo to ľahké obdobie.

Zálesie zápasilo na sklonku roka s rozsiahlymi krádežami. Ako sa s tým obec vysporiadala? Po krádežiach sa skupina dobrovoľníkov rozhodla, že v úzkej spolupráci s políciou pomôže strážiť naše ulice. Chcel by som vyzdvihnúť a oceniť fakt, že si hliadka vždy zachovala svoju civilnú povahu a spolupracovala s vedením obce. Ich prácu pochválili samotní policajti. Zlodejov aj dílerov sa podarilo vytlačiť mimo Zálesia a naše ulice sú neporovnateľne pokojnejšie. Myslím si, že táto aktivita bola pre nás veľmi prospešná nie len vo výsledku, ale aj v prejave susedskej spolupatričnosti a bolo by dobré, ak by aj naďalej pokračovala. Veľmi im za to ďakujem.

Jarné počasie vyláka do prírody viac ľudí. Podaril sa vám posun v projekte cyklotrasy a korza? Stretol som sa so starostom Ivanky, p. Martinom Šauličom, s autormi projektu a so stavebnými projektantmi cyklotrasy. Projekt by sa mal opraviť a podať do troch mesiacov. Okrem toho sa podarilo vypísať nové výberové konanie na KORZO Zálesie. Čo je dôležité, intenzívne pracujeme na rozšírení škôlky. Jej kapacita by sa mala navýšiť o 50 detí, dobudujú sa triedy, spoločné priestory a zväčší sa kapacita jedálne. Podali sme aj projekt na kamerový systém. Intenzívne sa zaoberáme zjednodušením komunikácie s občanmi. Časť ľudí s obcou komunikuje cez web a Facebook. Pre tých, ktorí sociálne siete nepoužívajú, pripravujeme rozosielanie informácií cez SMS správy. Súčasné riešenia okien totiž zabraňujú prenikaniu miestneho rozhlasu, na ktorý boli zvyknutí.

Obecný úrad sídli v jednej budove spolu s hasičským zborom. Plánujete presťahovať úrad do dôstojnejších priestorov? Áno. Obecný úrad by sme chceli urobiť modernejším, pribudne dôstojnejšie miesto prvého kontaktu. Mal by byť v priestore Red Pubu pod kultúrnym domom. Zrevitalizujeme aj priestor pred kultúrnym domom a potravinami FIPE. Zamedzí sa pozdĺžnemu parkovaniu, ktoré zabraňuje výhľadu pri výjazde z Gešajovej na Malinovskú ulicu.

V predvolebnej kampani ste uviedli, že máte záujem vybudovať v obci základnú školu. Podnikli ste pre to nejaké kroky? Pracujeme na tom, aby sme získali priestor a pozemok pre jej výstavbu. Mal som už stretnutia s majiteľmi pozemkov, ale o tom je ešte skoro hovoriť.

Spomínali ste separovanie odpadu. Kontajnery na triedený odpad ste presunuli spred cintorína na priestor za ním. Nenašlo sa pre ne iné miesto? Miesto pri cintoríne sme zmenili preto, lebo neslúžili našim občanom, ale tým, ktorí prechádzali Zálesím. Často ani nezastavili, ale len pri nich vyhodili smeti. Napriek dennodennému upratovaniu bol stále v priestore pred cintorínom neporiadok. Ľudia nevyhadzujú triedený odpad tak často, preto si nemyslím, že je problémom zaniesť ho na miesto, ktoré je o 200 metrov ďalej. V obci by sme chceli celkovo zlepšiť separáciu, dokonca je na to vytvorená komisia. Kontajnery pri potravinách plánujeme presunúť k technickým budovám obce, vystavať im stojisko tak, aby neboli zdrojom neporiadku na Gešajovej ulici. Komisia sa bude intenzívne zaoberať sťažnosťami v súvislosti s vypúšťaním septikov a čističiek na pozemky. Nedávno sme so zamestnankyňou OÚ vytipovali priestory, ktoré patria obci a boli by vhodné pre postavenie oplotených stojísk alebo čiastočne zapustených kontajnerov.

Pravidelne komunikujete s občanmi cez Facebook, ako sa dostávate do styku so staršou generáciou? Aj so staršími občanmi je obec v kontakte. Medzi nimi sú aktivisti, s ktorými sa stretávame a zisťujeme, aké majú potreby, čo ich trápi, čo by im pomohlo, a čo zlepšiť. Nedostane sa k nim každá informácia, ale myslím si, že v rámci stretnutí sú slušne informovaní. Zúčastňujem sa schôdzí so seniormi, na ktorých mi tlmočia svoje podnety a požiadavky. Požiadaviek aj podnetov je od občanov, nie len seniorov, veľa. Je to nad sily jedného človeka spracovať. Viem, že ľudia boli zvyknutí sa na mňa obracať aj v minulosti, ale viac podnetov by sa dalo zvládnuť, ak by sa obracali aj na svojich zvolených poslancov. Vedeli by im problém podrobnejšie vysvetliť, následne po zhodnotení a vyriešení, by to poslanec predniesol na príslušnú komisiu a obec by to zrealizovala. Podarilo by sa nám toho zvládnuť viac.

Z iniciatívy miestnych vznikol nápad na výstavu novej autobusovej zastávky, ale aj technické vylepšenie kina. Ako vnímate takúto nezištnú pomoc? Ľuďom, ktorí na budovaní zastávky a kina participovali by som chcel srdečne poďakovať. Takú veľkú pomoc som ani nečakal. Ich pomoc je neoceniteľná. Teším sa každej iniciatíve, a bol by som rád, keby bola zo Zálesia obec, kde sa žije, a nie miesto, kam sa chodí nocovať. Aktivity v tržnici kinom, samozrejme, nekončia. Pripravujeme pravidlá pre používanie tržnice. Boli by sme veľmi radi, ak by tržnica fungovala pre ľudí zo Zálesia, ktorí by mohli ponúkať svoje poľnohospodárske produkty.

Plánovali ste tiež spoluprácu s okolitými obcami. Kam ste sa posunuli? Zálesie zorganizovalo stretnutie všetkých starostov obcí, s ktorými susedí náš kataster. Dohodli sme sa, že nebudeme medzi sebou súťažiť, ale budeme si vzájomne pomáhať. Tak ako máme v obci ľudí, ktorí majú rodiny v okolí, aj my by sme chceli vytvoriť medzi obcami rodinu, ktorá bude spolupracovať a zlepšovať život ľudí. Aj stretnutie so starostamiregiónu Podunajska bolo veľmi podnetné. Zálesie má aj vďaka púti a aktivitám výborné meno aj na BSK, stretávame sa pravidelne tak s referentami ako aj s poslancami župy.

Aké jarné aktivity plánujete v Zálesí? Plánujeme čistenie Dunaja a začala sa úprava futbalového ihriska – revitalizuje sa trávnik. Bol by som rád, keby sa ihrisko využívalo aj na iné aktivity, napríklad aj ako priestor na tréningy hasičského zboru. 

Ďakujem za rozhovor. 

Ing. Marián Perger, starosta

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *