SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Nevyvezené separované zložky sklo, odevy a textílie

V lete bol nahlásený nevyvezený kontajner na sklo z ulice Lesná, ako reklamácia vývoznej spoločnosti. Dňa 1.8.2019 ráno vyzbierali pracovníci OÚ sklo uložené na voľnom priestranstve a odviezli ho na zberný dvor. Po odvezení skla bola na vyčistenom mieste do päť minút opäť plná igelitka. V prípade kontajneru HUMANA bola situácia obdobná. Znova pracovníci OÚ vyčistili priestor pri kontajneroch a uložené vrecia z voľného priestranstva odviezli do zberného dvora. Obecný úrad vyzval aj spoločnosť Humana, aby svoje nádoby vyprázdnila. OÚ žiada obyvateľov, aby pri plných nádobách separované zložky neukladali vedľa nádob na voľné priestranstvo. Okrem odevov a textílií je možné všetky ostatné zložky odovzdávať na zberný dvor.

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *