SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Príhovor starostu

Milí susedia, SAMOSPRÁVA dovoľte mi sa vám už tradične prihovoriť v úvode novín. Aj počas náročného obdobia, ktoré sa s nami vlečie od začiatku roka, sa toho udialo mnoho pozitívneho. Som rád, že sa nám v malých krokoch darí napredovať a napĺňajú sa sľuby, ktoré som vám dal ešte ako kandidát. I keď ide často na prvý pohľad o neviditeľné veci, z našej dedinky robia lepšie miesto pre život. Rád by som sa im venoval, aby ste o nich boli informovaní.

Začnem asi jednou z najpozitívnejším správ. Dlhoročný súdny spor s realizátorom kanalizácie (Terchovská, Starobystrická a časť Poľnej ulice), ktorý som zdedil a ešte pred rokom sa zdal byť prakticky stratený, sa pre nás posunul dobrým smerom. Uspeli sme totiž s dovolaním na Najvyššom súde SR. Koncom októbra 2020 sa dokonca môžeme pokúsiť súdny spor vyhrať. Teší ma, že úsilie, ktoré som do toho vložil a odobralo mi v roku 2019 veľa času a energie, prináša svoje plody. Našu dôveru získala renomovaná právna kancelária, a ak by sme uspeli, dostaneme sa z exekúcie a odpadne nám obrovská ťarcha. Na druhej strane, ak by sa obec v predošlom volebnom období účinnejšie bránila, nemuseli by sme prísť o bezmála 130 000 eur. Keď vidím, ako proces napreduje, je otázkou, prečo sa tak nedialo už pred rokmi a nezabránilo sa tomu, aby to došlo až takto ďaleko. To je ale už otázka na iných. 

Ďalšou pozitívnou správou je, že dotácie na rozšírenie priestorov škôlky majú byť presunuté na rok 2021. Po viacerých peripetiách, s ktorými sme strácali nádej, že na škôlku získame peniaze, máme šancu, že sa nám to môže podariť.

Pri projekte budovania cyklotrasy do Ivanky pri Dunaji vznikli problémy, ktoré oddialili jej realizáciu. Kameňom úrazu v prípade oboch projektov (teda aj dostavby MŠ) bolo a ešte aj je vysporiadanie sa s pozemkami v správe Slovenského pozemkového fondu. Projekt cyklotrasy je aktuálne na odvolaní na ministerstve pôdohospodárstva. S čistým svedomím môžem povedať, že Zálesie doložilo pre projekt cyklotrasy všetky potrebné dokumenty. Po niekoľkých stretnutiach s projektovým manažérom a zástupcom starostu IpD som si istý, že dokončenie projektu cyklotrasy je našim spoločným záujmom. Proces však spomaľuje neprehľadná situácia na ministerstve z dôvodu personálnych zmien a pandémie. Pravidelne vyvíjam komunikačné aktivity a úsilie, na základe ktorého je zrejmé, že projekt bude pokračovať.

V čase, kedy má spoločnosť čoraz väčšie nároky na pedagógov, som veľmi rád, že z férového a transparentného výberového konania vzišla nová riaditeľka škôlky. Nielenže má požadované vzdelanie, ktoré je zo zákona potrebné na to, aby mohla viesť takúto inštitúciu, ale i prax. Verím, že pod jej vedením, bude škôlka rásť a fungovať v medziach zákona s dôrazom na bezpečnosť detí, ktorá v minulosti „pokrivkávala“. Novej riaditeľke som vďačný za profesionálny prístup a výrazne aktívnejšiu komunikáciu s OÚ i so mnou. Mám nádej, že bude viesť škôlku k lepšiemu.

Ako ste si iste všimli počas jarných mesiacov zažilo naše Korzo Zálesie enormný záujem turistov a médií. Čarovnosť objektov i okolitej prírody a pandémia k nám pritiahli davy zvedavcov, ktorí prichádzali autami a parkovali pred bránami susedov. Pristúpili sme pre to k propagácii ekologických foriem dopravy a k osadeniu dopravných značiek. Chcem docieliť, aby verejnosť navštevovala Korzo predovšetkým na bicykli, MHD alebo loďkou. Články o tom, že Zálesie je krajšie z bicykla či loďky vyšli vo viacerým celoštátnych i regionálnych médiách. 

Priestor pri Malom Dunaji však netvorí len mólo a maják, ale i amfiteáter, ktorý je využívaný na komunitné stretnutia a kultúrne podujatia. Preto ma potešila aj iniciatíva Zálesanky Veroniky Červenkovej. S veľkou pomocou kamarátov zorientovaných v IT, v spolupráci so Skautským inštitútom a s Občianskym združením Naše Zálesíčko zorganizovala podujatie Pražská jar, ktoré odštartovalo kultúrne babie leto na Korze. Avšak bez súčinnosti aktívnych ľudí by sa tento príjemný večer neudial. No, kto by to ešte pred pár rokmi povedal, že na bývalej skládke privítame renomovanú historičku a uznávaného režiséra?

Dávno predtým, ako som prebral starostovský mandát, som sa aktívne zapájal do riešenia problémov v obci. Dodnes si pamätám, ako som s priateľmi hľadel na burinou zarastené miesto, kde dnes stojí Park Zálesíčko. Mal tam vyrásť stožiar. Vždy sa na veci snažím nazerať v širšom kontexte a súvislostiach. Za tie roky sa centrum našej dediny rozrástlo vďaka šikovným ľuďom o kostol, trh i kaviareň. Obďaleč stoja potraviny a kultúrny dom (KD). Mohli by sme hovoriť o akejsi tepne Zálesia, kde prúdi život a stretávajú sa ľudia. Miestom, ktoré je nemenej v obci dôležité je i solídny obecný úrad. V tejto súvislosti sa v posledných mesiacoch hovorí o jeho presťahovaní. Alternatív padlo viacero – výstavba nového OÚ, prestavba rodinného domu na OÚ, kontajnerová výstavba OÚ za KD alebo prestavba pohostinstva pod KD. S ohľadom na finančné možnosti obce sa ako jediná najrozumnejšia alternatíva javí tá posledná. Líniu ihriska, oddychovej zóny a služieb by tak mohla doplniť i služba verejná. Obecný úrad by tak bol občanom bližšie. Nielen nákup, ale i služby obecného úradu by stáli pod jednou strechou. Ako sa Vám pozdáva tento nápad? Verím, že v širšom centre Zálesia pribudne do konca roka i lekáreň, po ktorej naši občania roky túžili.

Keď som vyššie písal o pozitívnej reklame, nesmiem zabudnúť ani na ďalší úspešný ročník Záleskej divadelnej púte. Už desať rokov robí obci dobré meno a prináša sem zvučné mená a kvalitný program – tento rok navyše bez finančnej podpory obce. Vidieť, ako do areálu vchádza legendárny Milan Lasica či minister zahraničných vecí Ivan Korčok, vo mne vzbudilo hrdosť, úctu a vďaku všetkým, ktorí jubilejný ročník pripravovali. Účasť hostí, ale i návštevníkov svedčí o tom, že ZDP nie je len tak hocijakým podujatím.

Tak ako kultúra i šport prechádza v roku 2020 náročným obdobím. Som preto rád, že napriek zložitej situácii fungoval náš futbalový klub ŠK Atletiko Zálesie. Ďakujem za pozvanie na futbalový zápas Zálesie vs. Šamorín. Za výsledkom našich detí, ktoré hrali ako o život, bolo nesporne vidieť úsilie ich trénerov a mentorov. Chcel by som aktivistov pôsobiacich v oboch odvetviach – kultúrnom i športovom – povzbudiť v ich práci. Robíte záslužnú vec pre kvalitnejší život nás všetkých. 

Milí susedia, vážení spoluobčania, v závere úvodníku Vám ďakujem za všetky Vaše podnety a e-maily, ktorými ma upozorňujete na stav v obci. Nepoznáme odpovede na všetky otázky, nevieme vyhovieť každému jednému podnetu a sťažnosti. Vďaka zamestnankyniam OÚ sa nám podarilo zlepšiť administratívne procesy, odstrániť problémy, ktoré sa dlho neriešili, a preto verím, že vidíte pozitívny vývoj v komunikácii s obcou. Často je práca pre obec mravčou prácou, ktorú som už spomínal. Hoci ju niekedy nie je vidno, výsledky sa ukážu až po čase. A viem aj to, že nie vždy som poslom dobrých správ, ale vždy sa snažím o férový prístup k problémom a k mojim susedom. Deklarujú to i veci, o ktorých vám píšem. Ako starosta môžem vždy konať len v rámci mojich kompetencií a vyjadriť sa len k veciam, ktoré vyplývajú z mojej zodpovednosti a povinností, a samozrejme, konať len v mantineloch obecného rozpočtu. Držte nám palce, aj táto úloha stojí pred nami. 

Marián Perger, starosta obce

Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *