SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

2021-01

Z dôvodu uzatvorenia materských škôl pre stále platným protipandemickým opatreniam od 11.1.2021 prešla naša MŠ na dištančnú formu vzdelávania detí.  Tá prebiehala pre všetky deti do 8. februára 2021 a pre deti, ktoré nezačali navštevovať MŠ sme zasielali rôzne zaujímavosti z denných činností  i naďalej.Detičky, ktoré škôlku z dôvodu pandemickej situácie nenavštevovali, sa zapájali a mohli si k danej téme niečo vyrobiť,  oboznámiť sa s piesňou, básňou či pozrieť si zaujímavé video. 

Rodičia detí z MŠ Zálesie majú dve skupiny na sociálnych sieťach, v ktorých každodenne prebiehalo dištančné vzdelávanie, a do ktorého sa zapojilo približne 50% etí. 

V tomto období bolo deťom zaslaných spolu: 

– 20 edukačných videí vytvorených učiteľkami MŠ Zálesie a ich deťmi,

– 150 ks materiálu k vzdelávaniu, ako sú pracovné listy, grafomotorické cvičenia, slovné úlohy, omaľovánky, matematické úlohy, básne, piesne a edukačné materiály,

– osem tipov na rozprávky k daným témam. 

Deti, ktoré sa zapojili a splnili výzvy, dostávali odmenu formou každodenných virtuálnych nálepiek, diplomu a zostrihu videa, v ktorom si mohli svoje práce, fotografie a videá nájsť. 

Od rodičov detí bolo doručených 52 videí a 358 fotografií s prácami detí. Na dištančnú formu vzdelávania sme mali veľmi  dobrú spätnú väzbu od rodičov i detí. Táto forma vyhovovala viacerým rodičom. Cez sociálnu sieť je možné opakovane pozrieť si materiály v čase, kedy to rodičom vyhovuje, a tak sa môžu venovať svojmu dieťaťu podľa svojich možností.